Rapport KPMG: Hervorming ggz noodzakelijk

De houdbaarheid van de zorg voor mensen met psychische problemen staat onder druk, schrijft adviesbureau KPMG in het vandaag verschenen rapport ‘Healthcheck GGZ’. Het huidige bekostigingssysteem veroorzaakt grote financiële druk;  er is geen ruimte voor vernieuwing en investeringen. Daarnaast kampen de instellingen met personeelstekorten, waardoor de wachttijden en de werkdruk  toenemen. Hervorming van de ggz is noodzakelijk, aldus het rapport.

De oplossingen moeten volgens KPMG gezocht worden in een andere manier van werken, met meer technologische en digitale toepassingen. En in betere samenwerking met gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning. Door problemen in de breedte aan te pakken en meer te kijken naar de lange termijn, valt iemand misschien minder snel terug.
Vooral deze laatste aanbeveling is er een waar MIND Ypsilon al langer voor strijdt. Door gebrek aan veilige woonruimte, passende begeleiding en een zinvolle invulling van de dag maken mensen misschien meer of langer gebruik van ggz-voorzieningen dan nodig. Met de focus op herstel van gezondheid in plaats van op ziekte.

KPMG meldt ook een positief punt: de toegankelijkheid van de ggz door de komst van de POH-ggz en Basis ggz is verbeterd: meer bereik en minder stigma.

Lees hier het rapport Healthcheck GGZ

ANBI logo