Rechter bekrachtigt eerste zelfbindingsverklaring

De eerste zelfbindingsverklaring die door de rechter is bekrachtigd is een feit. Een patient uit Zeeland met dubbele diagnose had de primeur. Dat blijkt uit een artikel in het vakblad BOPZ-jurisprudentie. De wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) biedt sinds 1 januari 2008 de mogelijkheid om te werken met een zelfbindingsverklaring, maar was sindsdien nog nooit door de rechter getoetst. De rechtbank in Middelburg beval nu opname van een patient die ‘signalen van herval in alcoholgebruik’ had genoemd als reden om tot gedwongen opname over te gaan.

De eerste zelfbindingsverklaring die door de rechter is bekrachtigd is een feit. Een patient uit Zeeland met dubbele diagnose had de primeur. Dat blijkt uit een artikel in het vakblad BOPZ-jurisprudentie. De wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) biedt sinds 1 januari 2008 de mogelijkheid om te werken met een zelfbindingsverklaring, maar was sindsdien nog nooit door de rechter getoetst. De rechtbank in Middelburg beval opname van een patient die ‘signalen van herval in alcoholgebruik’ had genoemd als reden om tot gedwongen opname over te gaan.


Het principe van een zelfbindingsverklaring is dat een patient in goede tijden vastlegt wat er moet gebeuren op het moment dat het zo slecht met hem gaat, dat hij niet meer goed in staat is zijn eigen toestand goed te beoordelen. Verzet de client zich dan alsnog tegen behandeling, dan mag hij op grond van de verklaring alsnog gedwongen worden tot behandeling. De beschrijving van de behandeling die de betrokken patient wilde ondergaan luidde:‘detoxicatiefase met eventueel in te stellen medicatie ter preventie van onttrekkingssyndromen’.


Na het horen van de advocaat van de betrokkene, de sectoraal manager van Emergis en de ouders van de betrokkene besloot de rechter tot gedwongen opname en behandeling over te gaan.


Zelfbindingsverklaringen behoren in afschrift aan de inspectie te worden gezonden. Navraag van het blad bij de inspectie leerde dat het betreffende register op 15 oktober 2008 veertien zelfbindingsverklaringen telde.

ANBI logo