Regels autorijden bij psychose en schizofrenie versoepeld

Mensen die zijn behandeld voor een psychose of schizofrenie hoeven minder lang te wachten voordat zij weer mogen autorijden. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten op advies van de Gezondheidsraad. Het besluit is met onmiddellijke ingang in werking getreden omdat “de doelgroep bijzonder gebaat is bij een spoedige inwerkingtreding van de regeling”, aldus het bericht in de Staatscourant.

Mensen die zijn hersteld van een psychose moeten ten minste 6 maanden wachten voordat zij weer mogen autorijden. Dit was 2 jaar. Iemand die eenmalig een psychose heeft gehad, mag na een psychosevrije periode van 2 jaar en een positief rapport van de psychiater ook weer beroepsmatig rijden, bijvoorbeeld als vrachtwagen- of taxichauffeur. Dit was voorheen niet mogelijk.

Mensen met schizofrenie die succesvol worden behandeld kunnen op basis van een positief psychiatrisch rapport geschikt worden verklaard voor een rijbewijs voor een termijn van maximaal vijf jaar. Voorwaarde is dat zij zes maanden psychosevrij zijn, een zekere mate van ziekte-inzicht hebben en weinig last hebben van negatieve symptomen. Zij kunnen niet als beroepschauffeur aan de slag. Mensen met een ernstige waanstoornis komen niet voor een rijbewijs in aanmerking. Beoordeelt de psychiater de waanstoornis als licht dan kan hij de betrokkene geschikt verklaren voor een rijbewijs voor maximaal vijf jaar. Ook deze groep komt echter niet in aanmerking voor een beroepsmatig rijbewijs.

Bij bipolaire en depressieve stoornissen mag iemand na adequate behandeling in veel gevallen meteen weer rijden. Voorheen gold een wachttijd van 1 jaar. Een arts beoordeelt of iemand weer rijgeschikt is. Dit hoeft vanaf nu niet altijd meer de psychiater te zijn. Bij mensen die zijn behandeld voor een bipolaire of een depressieve stoornis mag de huisarts dit ook doen.

Vanuit het veld werd al langer aangedrongen op wijziging, omdat de oude ministeriele regeling verouderd en onnodig stigmatiserend was. Onlangs nog nam het Netwerk Vroege Psychose (NVP) zelfs het initiatief om een nieuwe richtlijn op te gaan stellen voor rijgeschiktheid bij psychose. Ook Ypsilon dacht daarin mee.

Klik hier voor de officiele bekendmaking in de Staatscourant.

ANBI logo