Roep om uitstel Wet langdurige GGZ neemt toe

De roep om nog een jaar te wachten met de in voering van de Wet langdurige zorg (Wlz) neemt toe. Dat bleek vandaag op de hoorzitting die het Tweede Kamer over de opvolger van de AWBZ organiseerde. Ypsilon en het Landelijk Platform GGz, beide uitgenodigd als spreker op de hoorzitting, hebben aangegeven niet rouwig te zijn over een jaar uitstel. “Voor nieuwe cliënten en cliënten van wie de indicatie verloopt, is dan tijd genoeg om ze direct op de juiste plek krijgen.”

De GGZ was een buitenbeetje op de hoorzitting, omdat in het nu bestaande wetsvoorstel nog met geen woord over de GGZ gerept wordt. Pas na het maken van de wettekst was staatssecretaris Van Rijn overstag gegaan om de GGZ alsnog tot de wet toe te laten, maar dat moet nog tekstueel worden verwerkt. Het hinderde de woordvoerders van Ypsilon en het Landelijk Platform GGz (LPGGz) niet om hun punten te maken.

LPGGz en Ypsilon vinden dat de invoering van de Wlz direct moet leiden tot een kwaliteitsverbetering in de langdurende intramurale zorg. Want die is ver onder het gewenste niveau, aldus Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. “Dagbesteding, therapieën, bijna alles is door de jaren heen wegbezuinigd. Er is nog altijd sprake van ‘een keten van lege zondagen’ die zich kenmerkt door verveling, een overdaad aan medicatie, gebrek aan beweging en zinvolle activiteit.” Het moet daarom mogelijk zijn om te kiezen voor een combinatie van zorg in natura en een persoonsgebonden budget, vulde LPGGz-woordvoerder Nic Vos de Wael aan.

Stavenuiter vertelde ook het schrijnende verhaal van ouders die hun regelmatig suïcidale zoon in huis hebben genomen omdat de instelling geen goed alternatief heeft en zijn oude afdeling wordt opgedoekt. Doordat hij dan niet meer 3 jaar aaneengesloten in een instelling verblijft, vervalt daarmee zijn recht om in de Wlz te komen. En zo zijn er meer zaken die wringen in de overgangssituatie.

“Het valt moeilijk uit te leggen dat ernstig zieke mensen die nu 2 jaar in de AWBZ zitten straks eerst overgaan naar een andere wet en dan weer terug, alleen omdat de criteria nog niet rond zijn.” Het zou goed zijn om ook een soort proefperiode in te lassen, zodat patiënten veilig terug zouden kunnen naar de Wlz als de stap naar meer zelfstandigheid niet goed zou uitpakken.

In de aansluitende vragenronde zochten de fractiespecialisten naar mogelijkheden om de wettekst meer aan te laten sluiten bij vraagsturing en ongewenste barrières weg te nemen. Hoe krijgt de patiënt meer sturing op zijn zorg? Drie dingen konden in elk geval helpen, aldus Stavenuiter en Vos de Wael. Vrije keuze van dagbesteding, ook buiten de eigen instelling, een grote rol voor de patiënt- en familievertrouwenspersoon en tot slot investeren in familieleden.

> Klik hier voor de gezamenlijke verklaring van Ypsilon en het LPGGz
> Klik hier voor de uitgesproken tekst van Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter

ANBI logo