Roos van Elisabeth voor jonge mantelzorgers

De consulenten van de Stichting Informele Zorg Twente hebben de (Jeugd)roos van Elisabeth gewonnen. Deze consulenten zetten zich in voor jeugdigen (jonge mantelzorgers) die opgroeien met een familielid met geestelijke problemen, bijvoorbeeld een ouder die depressief is of lijdt aan schizofrenie, of broertjes of zusjes met autisme of ADHD. Opgroeien is dan niet gemakkelijk. De consulenten proberen door vroegtijdige signalering en adequate ondersteuning te voorkomen dat deze kinderen vastlopen en zelf in de hulpverlening terechtkomen. “Innovatief en zeer waardevol“, aldus de jury.

 

Uit handen van burgemeester Heidema van Deventer ontvingen de consulenten op 19 november 2009 een kunstwerk en een geldbedrag van 500 euro.

De consulenten van de Stichting Informele Zorg Twente hebben de (Jeugd)roos van Elisabeth gewonnen. Deze consulenten zetten zich in voor jeugdigen (jonge mantelzorgers) die opgroeien met een familielid met geestelijke problemen, bijvoorbeeld een ouder die depressief is of lijdt aan schizofrenie, of broertjes of zusjes met autisme of ADHD. Opgroeien is dan niet gemakkelijk. De consulenten proberen door vroegtijdige signalering en adequate ondersteuning te voorkomen dat deze kinderen vastlopen en zelf in de hulpverlening terechtkomen. “Innovatief en zeer waardevol“, aldus de jury.

 

Uit handen van burgemeester Heidema van Deventer ontvingen de consulenten op 19 november 2009 een kunstwerk en een geldbedrag van 500 euro.

 

Zij zijn blij verrast. Temeer omdat genomineerden aangemeld worden door professionele medewerkers van diverse hulpverlenende instanties in Overijssel. Een teken dat de ondersteuning van deze vaak vergeten doelgroep steeds meer erkend wordt.

Stichting Informele Zorg Twente bereikt meer dan 600 mantelzorgers met de activiteiten die zij organiseren. Meer informatie: www.siztwente.nl.

 

De Roos van Elisabeth is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon, instelling of organisatie, die zich bijzonder heeft ingezet op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg in Overijssel.   

ANBI logo