Schakelteam: Kijk naar de mens en niet naar de regels

‘Meer mens en minder regels’, aldus voorzitter Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam, bij de presentatie van het rapport 'Niemand tussen wal en schip: urgentie onverminderd groot'. Het Schakelteam wil dat mensen kijken naar de persoon in plaats van naar bureaucratische regels. Iedereen die zich zorgen maakt om iemand, moet dat ergens kunnen melden of advies kunnen vragen, en niet alleen tijdens kantooruren.

Het Schakelteam, waarin Ypsilonlid Joke van der Meulen de belangen van familie behartigt, zet de actiepunten voor het komend jaar op een rij. Vanaf medio 2018 moeten gemeenten een werkende aanpak hebben voor verwarde mensen. Samen met politie, geestelijke gezondheidszorg en de ambulancezorg werken ze aan de plannen.

Er is al veel bereikt in verbetering van de aanpak voor mensen met verward gedrag. Cliënten denken vaker zelf mee in de aanpak, de uitrol van de crisiskaart is in volle gang en beoordelingslocaties worden opgezet, waar de eerste opvang en beoordeling plaatsvindt. Toch is Hoes niet optimistisch.

Mensen met verward gedrag, hebben vaak niet één probleem, maar meerdere. Financieringspotten moeten daarom ‘ontschot’ worden zodat er snel gehandeld kan worden om een crisis te voorkomen in plaats van dat er vergaderd wordt over wie financieel verantwoordelijk is. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, verzekeraars en zorginstellingen. Het Schakelteam wil een inclusieve en veilige wijk. Gemeenten moeten weten wat er in de wijken speelt; alleen dan kunnen persoonlijk leed en escalatie worden voorkomen. Het Schakelteam pleit voor een stevigere regie op de samenstelling en werkwijze van wijkteams en de samenwerking met andere professionals in de wijk. Preventie en vroegsignalering kunnen immers veel leed voorkomen én is kostenbesparend.

De resultaten van ‘de stand van het land’ en de tussenrapportage met daarin de focus voor het komend jaar zijn op 5 oktober 2017 overhandigd aan de opdrachtgevers van het Schakelteam, de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Ypsilon en MIND willen meer aandacht voor de rol van familie en naasten. Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter: de focus moet niet op overlast liggen, maar op zorg voor mensen die dat nodig hebben. Luister naar client en naasten. Zo voorkom je uiteindelijk veel overlast.'

ANBI logo