Schakelteam pleit voor één landelijk nummer voor niet-acute zorg

Mensen die zich zorgen maken over iemand die even de grip op zijn leven kwijt is moeten met hun zorgen – dag en nacht – makkelijk ergens terecht kunnen. Dit kan het beste bij bestaande regionale advies- en meldpunten die via één landelijk nummer bereikbaar zijn. Dit adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan minister Edith Schippers van VWS. Ypsilon en MIND, Landelijk Platform Psychische Gezondheid zijn blij met het advies. “Hier hebben we vanaf de eerste dag om geroepen.”

De meldpunten moeten leiden tot echte hulp en zijn dus zeker niet bedoeld om alleen te turven hoe vaak iets wordt gemeld. Ze dienen daarom toegerust te worden met de juiste expertise en infrastructuur, adviseert het Schakelteam, waarmee de persoon die het betreft én de melder echt geholpen zijn. Dat kan een familielid, buurman of collega/cliënt zijn, maar ook om iemand die je toevallig tegenkomt en waar je bezorgd om bent.

Van groot belang is dat de verontruste beller een handelingsperspectief kan worden gegeven, schrijft het Schakelteam in het advies. Belangrijke partners daarbij zijn in ieder geval de politie en de hulpverleningsinstellingen, maar “ook organisaties die werken vanuit het cliënt- en familieperspectief zullen zoveel mogelijk moeten worden betrokken bij het opzetten en de achterliggende infrastructuur van het advies- en meldpunt.”

Door de keuze voor een nieuw landelijk telefoonnummer dat ‘technisch doorschakelt’ zijn de regionale advies- en meldpunten straks gemakkelijker te vinden. Nu zijn bestaande meldpunten niet altijd goed bekend bij het publiek. Een publiekscampagne voor het nieuwe landelijke telefoonnummer kan bijdragen aan de bekendheid. 

Nadrukkelijk gaat het niet om een alarmnummer, daar is immers 112 voor. Voorzitter van het Schakelteam Onno Hoes: “Er komen veel meldingen bij 112 binnen die hier niet thuis horen. Met een landelijk nummer gekoppeld aan een regionaal meldpunt worden politie en crisisdiensten effectiever ingezet en de persoon waarover de melding wordt gedaan, krijgt sneller de juiste zorg.”

Met het meldnummer kunnen gemeenten niet alleen voldoen aan de verplichte sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het biedt burgers ook de mogelijkheid om meldingen te doen in het kader van de net aangenomen Wet verplichte GGZ. Mogelijk kunnen deze taken gecombineerd worden, denkt het Schakelteam.

ANBI logo