Schippers houdt mogelijkheid open dat langdurige GGZ in AWBZ blijft

Als de financiële risico’s niet goed kunnen worden afgedekt, dan gaat de langdurige GGZ niet over naar de Zorgverzekeringswet. Mensen met langdurige psychische problematiek zouden dan blijven vallen onder de AWBZ, die straks de Wet langdurige zorg (Wlz) heet. Wanneer daarover een definitief besluit valt, wilde minister Schippers de Kamer niet toezeggen. In een motie drongen de Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Dijkstra (D66) er gisteren op aan dat de minister uiterlijkop 1 juli 2015 een beslissing zou nemen, maar de minister weigerde op het verzoek in te gaan.

Kern van het probleem is dat van langdurige zorg lastig is in te schatten wat de kosten zullen zijn. Daarmee kan de ene zorgverzekeraar voor veel grotere ongeplande schadeposten komen te staan dan de andere. Voor andere aandoeningen is een rekenmodel opgesteld dat zorgverzekeraars al vooraf compenseert: het zogenaamde risicovereveningsmodel. Het punt is dat nog niemand weet of het wel mogelijk is om voor de langdurige GGZ ook een soortgelijk systeem te ontwikkelen. Lukt dat niet, dan houdt minister Schippers de langdurige GGZ liever in de Wlz. Maar de minister verwacht niet dat daarover al op 1 juli van komend jaar duidelijkheid over bestaat.

Schippers: “We zetten nu alle capaciteit in, met verzekeraars, met onze mensen maar ook met mensen van universiteiten om te kijken of er toch iets mogelijk is. Ik vind het prematuur om zo'n harde deadline nu al op te nemen, dus ik zou dat echt niet willen. Natuurlijk weten we op 1 juli 2015 veel meer en misschien zijn wij er dan uit, maar als wij dat niet helemaal zijn, wil ik ons die tijd geven.” De minister voegde eraan toe dat het in de AWBZ, of straks in de Wlz, laten van de langdurige ggz ‘grote nadelen’ heeft. “We kennen allemaal de verkeerdebeddenproblematiek. Dus ik wil alles op alles zetten om mensen de kans te geven uit een instelling te komen.“

ANBI logo