Schizofrenie veroorzaakt door afwijkende hersenstructuur

De theorie dat schizofrenie wordt veroorzaakt door overschot aan dopaminein de hersenen moet worden herzien. Althans, dat is zeker niet het hele verhaal, denkt neurowetenschapper Lucia Talamini van de Universiteit van Amsterdam. Onderzoek dat ze deed maakt aannemelijk dat mensen met schizofrenie een afwijkende structuur hebben van een deel van de hersenen. Gevolg hiervan is dat ze een belangrijk probleem hebben in de informatieverwerking. De structurele afwijkingen lijken al voor de geboorte te ontstaan.

De theorie dat schizofrenie wordt veroorzaakt door overschot aan dopaminein de hersenen moet worden herzien. Althans, dat is zeker niet het hele verhaal, denkt neurowetenschapper Lucia Talamini van de Universiteit van Amsterdam. Onderzoek dat ze deed maakt aannemelijk dat mensen met schizofrenie een afwijkende structuur hebben van een deel van de hersenen. Gevolg hiervan is dat ze een belangrijk probleem hebben in de informatieverwerking. De structurele afwijkingen lijken al voor de geboorte te ontstaan.

Het gaat om gebieden diep in de temporale lob van het brein: de hippocampus en parahippocampale regio. Deze hersengebieden zorgen ervoor dat wij een gebeurtenis als een samenhangend geheel opslaan en de betekenis ontlenen aan de samenhang tussen de onderdelen. Wie bijvoorbeeld een man op straat ziet liggen en iemand hard zien weglopen met een knuppel, zal eerder vermoeden dat de man is neergeknuppeld dan dat hij een dutje doet. Mensen maken dus gebruik van de context bij het interpreteren van dingen. Verschillende onderdelen van een gebeurtenis (bijvoorbeeld mensen, voorwerpen, geuren en locaties) worden met elkaar verbonden en opgeslagen.

Bij mensen met schizofrenie doen dat minder, doordat hersencellen in dit gebied minder onderlinge connecties hebben dan normaal. Dit kan zorgen voor een gefragmenteerde opslag van gebeurtenisinformatie: de onderdelen van een gebeurtenis wel opgeslagen, maar slecht met elkaar in verband gebracht. De gedachtegang van patiënten wordt daardoor meer geleid door individuele voorwerpen, personen of concepten dan door het verband tussen verschillende stukjes informatie.

ANBI logo