SCP: mantelzorger nog te weinig in beeld bij keukentafelgesprek

Mantelzorgers die aanwezig zijn bij een keukentafelgesprek krijgen maar weinig aandacht. Meestal komt niet aan bod wat de mantelzorger doet en wat de impact van het zorgen op hun leven is.  Maar liefst zes van de tien mantelzorgers geven aan dat ze wel ondersteuning nodig hebben, maar niet ontvangen. Twee derde van de mantelzorgers geeft daarnaast aan dat hun grenzen in het geven van hulp zijn bereikt. Zij willen of kunnen niet meer hulp geven dan ze nu doen. Dat blijkt uit het onderzoek Zicht op Wmo; ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau vandaag publiceert.

De belangrijkste reden dat mantelzorgers geen ondersteuning hebben is dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter noemt de bevindingen ‘herkenbaar’. Voor mantelzorgers GGZ ontwikkelt Ypsilon daarom met steun van MIND, stichting Voorzorg Utrecht en de Vrienden van Ypsilon een toolkit rond het thema Vraagverlegenheid. Deze zal op 10 november, de dag van de mantelzorg, feestelijk worden gelanceerd in Utrecht. Eerder al publiceerde Ypsilon een visiesheet over het thema.

Ook Mezzo, de vereniging voor mantelzorgers, kan zich vinden in de conclusies van het onderzoek. “Dit onderzoek toont aan hoe belangrijk het is dat de gemeente aandacht heeft voor de voor de mantelzorger. En dat de mantelzorger weet waar hij of zij ondersteuning kan krijgen. Wanneer gemeenten geen oog hebben voor mantelzorgers vormen overbelasting en overvraging een risico”, aldus Mezzo op haar website.

Het SCP-rapport is online te downloaden via deze link.

ANBI logo