SCP: Situatie van ernstig belaste mantelzorgers niet verbeterd

Er is geen verbetering in de situatie van ernstig belaste mantelzorgers. Het beroep op mantelzorgers nam tussen 2014 en 2019 toe en, opvallend, met name het aandeel mantelzorgers van mensen met psychische problemen groeide. Dat blijkt uit het nieuwe SCP-onderzoek 'Blijvende bron van zorg'. Ypsilon vindt de cijfers zorgwekkend.

Het absolute aantal ernstig belaste mantelzorgers is vergeleken met 2016 toegenomen van 380.000 naar 460.000 personen, maar het percentage bleef gelijk (cica een op de tien mantelzorgers). In 2019 boden meer mensen (16 procent) hulp aan mensen met psychische of psychosociale problemen dan in vijf jaar eerder (12 procent). Deze mantelzorgers lopen een groter risico op overbelasting. Daarnaast ondervinden mantelzorgers met een niet-westerse migratieachtergrond vaker een hoge belasting (12 procent) dan autochtone Nederlanders (8,5 procent). Zij helpen gemiddeld meer uren dan autochtonen (resp. gemiddeld 8,5 uur en 7,1 uur per week) en helpen relatief vaak huisgenoten, wat de mantelzorg zwaar maakt.

Voor mantelzorgers is begrip en waardering voor hun inzet van grote betekenis. Dit wordt vooral gemist door degenen die intensief helpen: verzorgers van partners, mantelzorgers van mensen met dementie of psychische problemen en niet-westerse migranten mantelzorgers. Degenen die lang en intensief helpen zijn relatief vaak ernstig belast. Waar mantelzorg­ondersteuning van gemeenten in eerdere jaren mogelijk voorkwam dat mantelzorgers ernstig belast raakten, wordt respijtzorg nu vaker pas ingezet op het moment dat mensen al ernstig belast zijn.

Belastingmeter

Voor MIND Ypsilon is de hoge belasting al jaren een punt van zorg. “Familieleden uit onze achterban vragen niet snel hulp”, aldus voorzitter Tanja Tillemans. “Ze zien niet waar ze die hulp zouden kunnen krijgen en vinden het ook lastig om erom te vragen. Om die reden ontwikkelde Ypsilon eerder een toolkit waarmee ze kunnen in 5 minuten nagaan hoe het zit met hun eigen belasting. Daarnaast we tips hoe ze voor verlichting kunnen zorgen.” De toolkit 'Vraagverlegenheid' is gratis toegankelijk op de website van Ypsilon. De test om de eigen belasting te meten maakt er onderdeel van uit.

Download het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau hier.

ANBI logo