Seroquel haalt nu ook Nederlands nieuws

Amerikaanse aantijgingen dat fabrikant AstraZeneca negatieve informatie zou hebben achtergehouden over Seroquel, zijn voor Netwerk aanleiding om een reportage aan het onderwerp te wijden. Wanneer de uitzending precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar AstraZeneca heeft er niet op willen wachten: vandaag heeft ze per post alle psychiaters ‘proactief’ ingelicht om haar visie op het verhaal te geven. De boodschap: allemaal onzin, wij hebben het gelijk aan onze kant.

Amerikaanse aantijgingen dat fabrikant AstraZeneca negatieve informatie zou hebben achtergehouden over Seroquel, zijn voor Netwerk aanleiding om een reportage aan het onderwerp te wijden. Wanneer de uitzending precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar AstraZeneca heeft er niet op willen wachten: vandaag heeft ze per post alle psychiaters ‘proactief’ ingelicht om haar visie op het verhaal te geven. De boodschap: allemaal onzin, wij hebben het gelijk aan onze kant.

Aanleiding voor de berichtgeving in onder meer de Washington Post is een serie rechtszaken die in Amerika sinds enige tijd gevoerd worden tegen AstraZeneca, fabrikant van het antipsychoticum Seroquel (stofnaam: quetiapine). Inzet was de bewering dat quetiapine bij individuele patiënten diabetes zou hebben veroorzaakt. De rechter oordeelde dat er geen oorzakelijk verband is tussen quetiapine en diabetes. Ruim 3.000 andere zaken zijn mede daardoor vervallen en/of niet ontvankelijk verklaard, aldus de fabrikant.

De advocaten suggereren nu dat AstraZeneca informatie zou hebben achtergehouden voor registratie-autoriteiten. Niets van waar, protesteert AstraZeneca, want ze ‘heeft altijd álle relevante informatie gedeeld met de registratie-autoriteiten zoals het CBG, EMEA en de FDA’. Ook over de bijwerkingen van Seroquel is nooit geheimzinnig gedaan. “In onze voorlichting wordt de kans op bijwerkingen, zoals gewichtstoename, actief besproken. De balans tussen de werking en de bijwerkingen wordt continu gevolgd en beoordeeld door de registratie-autoriteiten“, aldus de Nederlandse medisch-directeur J.S. Wiering van AstraZeneca in de brief aan de artsen.

ANBI logo