Sluiting Wilhemina-oord schokkend en schaamteloos

Schokkend, schaamteloos, niet te geloven, schandelijk en een klap in het gezicht. Zo reageren bewoners en hun familieleden op het besluit van de Raad van Bestuur van GGZ Friesland om Herstelcentrum Wilhelmina-oord binnenkort te sluiten. Het centrum in het Friese Sint Nicolaasga huisvest nu nog 24 mensen met een psychotische kwetsbaarheid, maar zij worden gedwongen plaats te maken voor een luxe afkickkliniek. In een communiqué dat ze vandaag heeft uitgegeven veegt de Naastenraad van het herstelcentrum de vloer aan met het voornemen en spreekt ze van onbehoorlijk bestuur en het verkwanselen van kroonjuwelen. “Hier worden de cliëntenrechten met voeten getreden.”

De bewoners en hun familieleden zijn pas afgelopen week geïnformeerd over het plan van de Raad van Bestuur om in het herstelcentrum een private verslavingskliniek voor mensen uit het bedrijfsleven te gaan starten. “Onze kinderen worden gedumpt ten faveure van het grote geld dat GGZ Friesland hier denkt te kunnen verdienen”, verwoordde een van de familieleden de verbijstering. De sluiting zou niet alleen gevolgen hebben voor de 24 bewoners die in het centrum hun eigen weg van herstel vinden, maar ook voor de ruim 40 externe cliënten die in en rond het Herstelcentrum hun dag besteden binnen de groenvoorziening.

Namens de Naastenraad van het herstelcentrum schrijft voorzitter Peter Rietman dat in het gesprek met de vertegenwoordigers van GGZ Friesland is onderzocht waarom bewoners en naasten nu plotseling geconfronteerd worden met de kennelijk voldongen feiten. Want het blijkt dat GGZ Friesland niet alleen de gehanteerde herstelbenadering uit het beleid heeft geschrapt zonder dit te melden, maar dat bovendien al voor de zomer bij ieder personeelslid bekend was dat Wilhelmina-oord een private onderneming zou worden. “Omdat de invulling daarvan nog niet duidelijk was, is nagelaten daarover met de bewoners en hun naasten te communiceren en zijn deze bij die ontwikkelingen niet betrokken. De naasten vinden dat het gehele proces van besluitvorming een vorm van onbehoorlijk bestuur is.”

In het communiqué beklemtonen de aanwezige bewoners verder dat zij ‘eigenstandig en bewust gekozen hebben voor de herstelbenadering zoals die in het centrum wordt gepraktiseerd’. “Met het sluiten van het Herstelcentrum, het gedwongen en lichtzinnige verkassen van de bewoners naar andere ‘reguliere’ plekken ‘in de maatschappij’, wordt de herstelbenadering en de ervaringen en de inzichten die verkregen zijn uit GGZ Friesland verbannen.” Zij spreken van het ‘verkwanselen van de kroonjuwelen’. “Dat is contrair het landelijke beleid van GGZ Nederland die in 2009 herstel als leidend principe in de langdurige zorg voorstelde maar bovendien is het uiterst schadelijk voor de betrokken bewoners.”

De naastbetrokkenen hebben verder vastgesteld dat de gedwongen verhuizing binnen enkele maanden grote negatieve gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van leven en de toekomst van bewoners en voor hun directe sociale steunsysteem. “Naar de opvatting van de naasten worden de cliëntrechten van de bewoners met voeten getreden. Immers hebben zij net zoals iedere burger recht op een vrije keuze van zowel zorgaanbieder, behandelaar en andere ondersteuners als voor  de plaats waar en hoe ze willen wonen en welke zorg ze willen. Deze principiële keuzevrijheid wordt door het genoemde besluit ernstig beperkt.”

Het volledige communiqué is te lezen op www.ypsilon.org/wilhelminaoord-sluiting

ANBI logo