Statistische software kan medicijnonderzoek schizofrenie helpen

De ontwikkeling van medicijnen die gericht werken  tegen schizofrenie is een stapje dichterbij. Onderzoeker Esther Lips ontwikkelde statistische software waarmee moleculaire processen rond de aanleg voor schizofrenie opgespoord kunnen worden.

Lips vergeleek met de door haar ontwikkelde software het DNA-profiel van 4673 mensen met schizofrenie met het DNA-profiel van 4965 gezonde mensen. Ze ontdekte dat de genetische variatie in drie kleine groepjes genen duidelijke verschillen vertoont tussen deze twee groepen. 
De drie groepjes genen spelen een specifieke rol in de signaaloverdracht tussen de synapsen, die zich in de zenuwcellen van onze hersenen bevinden. Mogelijk leiden verstoringen van signaaloverdracht in deze gebieden tot de ontwikkeling van schizofrenie.
De software kan ook worden gebruikt voor het achterhalen van de moleculaire basis van andere erfelijke eigenschappen en aandoeningen.

Het onderzoek van Lips is onderdeel van een langlopend onderzoek onder leiding van hoogleraar Danielle Postuma naar de oorsprong van schizofrenie op DNA-niveau. Postuma publiceerde hier onlangs over in Nature Genetics.

Ypsilon is blij met onderzoek naar verruiming van de behandelmogelijkheden van psychotische verschijnselen.
Of deze ontwikkeling zal bijdragen aan verbetering van behandeling zal moeten blijken.

ANBI logo