Steun aan kinderen van ggz-patiënten moet standaard worden

Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) komt nog voor het zomerreces met een initiatiefnota om kinderen van psychiatrische patiënten te ondersteunen. ‘Het is bizar dat deze kinderen nog steeds te weinig hulp krijgen.’
Tweederde van de kinderen van psychiatrische patiënten krijgt later ernstige psychische problemen, blijkt uit onderzoek. Daarom wil Bouwmeester GGZ-instellingen verplichten om direct bij binnenkomst van een patiënt te bekijken of kinderen ondersteuning nodig hebben. Ook moet de naaste familie bij de behandeling worden betrokken. Iets waar Ypsilon al jaren voor pleit. Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter: ‘Betrokkenheid van familie is niet alleen goed voor de familie, maar ook voor de patiënt.”

Uit een enquête van het Landelijk Platform GGZ blijkt dat familieleden van psychiatrische patiënten nog vaak over het hoofd worden gezien. Slechts drie van de zestig grootste instellingen hebben hun familiebeleid op orde. ‘Steun aan kinderen, maar ook aan andere naaste familieleden, moet vast onderdeel van de behandeling worden’, zegt Bouwmeester. ‘We weten wat het kost als je niets voor hen doet.’

Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) komt nog voor het zomerreces met een initiatiefnota om kinderen van psychiatrische patiënten te ondersteunen. ‘Het is bizar dat deze kinderen nog steeds te weinig hulp krijgen.’
Tweederde van de kinderen van psychiatrische patiënten krijgt later ernstige psychische problemen, blijkt uit onderzoek. Daarom wil Bouwmeester GGZ-instellingen verplichten om direct bij binnenkomst van een patiënt te bekijken of kinderen ondersteuning nodig hebben. Ook moet de naaste familie bij de behandeling worden betrokken. Iets waar Ypsilon al jaren voor pleit. Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter: ‘Betrokkenheid van familie is niet alleen goed voor de familie, maar ook voor de patiënt.”

Uit een enquête van het Landelijk Platform GGZ blijkt dat familieleden van psychiatrische patiënten nog vaak over het hoofd worden gezien. Slechts drie van de zestig grootste instellingen hebben hun familiebeleid op orde. ‘Steun aan kinderen, maar ook aan andere naaste familieleden, moet vast onderdeel van de behandeling worden’, zegt Bouwmeester. ‘We weten wat het kost als je niets voor hen doet.’

Ypsilon is blij met het initiatief van Bouwmeester. Niet alleen uit oogpunt van preventie, ook omdat in een moderne behandeling van iemand met ernstige psychiatrische problemen de inbreng van familie of naasten geïntegreerd hoort te zijn. In verschillende studies is ruimschoots aangetoond dat betrokkenheid van familie bijdraagt aan de resultaten van de behandeling. In de behandelrichtlijn schizofrenie, de nieuwe wet Verplichte GGZ, maar ook in de criteria die zorgverzekeraars hanteren, heeft familie dan ook een plaats.

Petra Windmeijer, preventiefunctionaris Jeugd bij Indigo Drenthe en mede-ontwikkelaar van Survivalkid, een online steunpunt voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen: ‘Kinderen van psychisch zieke ouders lopen op eieren. Ze moeten constant rekening houden met het onvoorspelbare en onbegrijpelijke gedrag van hun ouder, maar durven daar vaak niet met anderen over te praten.’ Volgens Windmeijer hebben de meeste kinderen weinig aansluiting bij leeftijdgenoten.

Volgens Bouwmeester steunen de fracties van SP en CDA haar voorstel. Hoe het moet worden gefinancierd weet ze nog niet. ‘Ik wil voorkomen dat we direct in een discussie over geld belanden. Steun aan familie moet zo logisch worden dat het geld vanzelf volgt.’

Kijk hier voor de initiatiefnota van Lea Bouwmeester (PvdA):Maak van zorgzaam kind geen slachtoffer.

ANBI logo