Stigmabestrijding hoog op agenda kabinet

 “Vanaf morgen denken we anders over psychische aandoeningen” sprak minister-president Rutte in zijn openingsspeech op het congres Anders denken over psychische aandoeningen, dat vandaag plaatsvond. Daarmee gaf hij aan dat het congres een belangrijk startpunt is om op grote schaal het stigmatiseren van mensen met psychische problemen te bestrijden. Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, is blij met het initiatief van minister Schippers om dit congres te organiseren. “Het Kabinet geeft door de organisatie van dit congres aan dat het onderwerp stigmabestrijding hoog op de agenda staat van dit kabinet.”

Onder de duizend bezoekers bestond grote tevredenheid over de aanwezigheid van de politieke top. Alleen staatssecretaris Martin van Rijn liet zich verontschuldigen omdat hij met de Kamer in debat moest over de Wet Langdurige Zorg, ook voor Ypsilon een belangrijk thema. Ook Ter Avest kijkt met tevredenheid terug op de dag. “Ik vond het een inspirerende dag. De ministers gaven het goede voorbeeld door in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen en zich in hun situatie te verdiepen.”

Maar na alle mooie woorden is het nu tijd voor daden, aldus Ter Avest: “Uit de speech van Rutte blijkt dat ook hij het heel belangrijk vindt om ook mensen met psychische problemen waar dat kan aan het werk te helpen. Nu is het nog zaak dat de ministeries hierin het goede voorbeeld geven. Door zelf stigmabestrijding als speerpunt te benoemen, meer mensen met met een GGZ-achtergrond aan te nemen en te zorgen voor open werkklimaat waarin iedereen optimaal kan functioneren.”

Het congres genrereerde heel wat publiciteit. Vanavond nog zullen twee sprekers op het congres, Isa Hoes en Myrthe van der Meer, te gast zijn bij RTL Late Night.om 22.29 uur op RTL4. Via de website van radio 1 zijn daarnaast de gesprekken met Marjan ter Avest tijdens het congres terug te luisteren.

 

> Klik hier om de speech van premier Rutte na te lezen.

ANBI logo