Stop de Stapeling: manifestatie tegen bezuinigingen

Op maandag 19 september organiseert de CG-Raad met een groot aantal organisaties de manifestatie ‘Stop de Stapeling’ in Den Haag. Het bezuinigingsbeleid van het kabinet Rutte treft mensen met een (psychische) beperking op meerdere fronten tegelijk. De stapeling van maatregelen, zoals afschaffing PGB, versobering Wajong en WSW, hogere eigen bijdragen GGZ, AWBZ-zorg en WMO-ondersteuning, leidt tot minder inkomen, minder eigen regie en minder begeleiding.

De CG-Raad (chronisch zieken en gehandicaptenraad) roept, samen met de NPCF, Platform VG, het Landelijk Platform GGz (waarbij Ypsilon is aangesloten), Per Saldo en de vakbeweging iedereen op om mee te protesteren. Het programma met interviews, optredens en activiteiten vindt (onder voorbehoud) van 12 tot 16 uur plaats op de Koekamplaan, vlakbij CS Den Haag, langs het Malieveld.

Kijk op de website van de CG-Raad voor meer informatie over het programma, de definitieve locatie en de gratis bus van Utrecht naar Den Haag.
 

 

 

ANBI logo