Subsidiekorting patiënten- en familieorganisaties onverkort doorgevoerd

De plannen van minister Schippers van VWS om 25 miljoen te korten op patiënten- en familieorganisaties gaan onverkort door. Vijf weken nadat Schippers haar plannen ontvouwde kunnen daarom alle organisaties, waaronder Ypsilon en Anoiksis, een brief tegemoet zien waarin staat dat de eerste korting al direct het komende jaar worden doorgevoerd. Dat bleek aan het eind van het debat dat de Kamer vanmorgen met de minister voerde. Een eendrachtige oppositie deed  gedurende het hele debat manmoedige pogingen om de minister te bewegen de plannen in elk geval uit te stellen tot Prinsjesdag en die tijd te gebruiken om te zoeken naar betere alternatieven. Maar de minister hield zich doof voor alle protesten.

Haast. Dat was het centrale begrip waarmee het debat over de kortingen zich ook vanochtend weer kenmerkte. Tot frustratie van de oppositiepartijen was er nagenoeg geen ruimte voor inhoudelijk debat over de rol van PG-organisaties zoals de patiënten- en gehandicaptenorganisaties in het Haagse jargon worden genoemd. De minister had haast en omdat de korting al in het regeerakkoord was afgesproken, was ze geenszins van plan om van wijken te weten. “De voltallige oppositie van 74 leden vraagt uitstel van de regeling. Ik doe een appel op u, minister, om daaraan gehoor te geven. Op dit onderwerp hebben we nog nooit een tegenstelling tussen kabinet en oppositie gehad. Geen van allen doen we een wedstrijdje wie de PG-organisaties het best behartigt”, poogde SP-kamerlid Renske Leijten nog. Maar vergeefs.

En dus moest in anderhalf uur zonder serieus debat een oordeel worden gegeven over de plannen van de minister, die zich daarbij gesteund wist door de fractiespecialisten van VVD, CDA en vooral de PVV. De laatste maakte duidelijk dat er wat haar betreft nog veel meer had mogen worden gekort: de e-mails die zij had ontvangen lieten in haar ogen zien dat elke organisatie alleen maar voor zichzelf opkwam. “Hier is iets merkwaardigs aan de hand”, repliceerde Jetta Klijnsma van de PvdA. “Kennelijk heeft de PVV als enige heel andere mailtjes gehad dan wij. Want wij zien in de mailtjes terug dat de organisaties juist aan alle kanten bereid zijn om met elkaar samen te werken en te zoeken naar alternatieven!”

Als enige bracht Esmé Wiegman van de Christen Unie nog naar voren dat patiënten- en familieorganisaties binnen 1 aandoening best naast elkaar konden opereren. Een voor Ypsilon en Anoiksis belangrijk punt, omdat ook nog dreigt dat een van hen in 2014 alsnog ook het laatste beetje subsidie verliest.

Maar ook nu al zijn de gevolgen van de bezuiniging enorm: Ypsilon levert maar liefst 85.000 in en duikelt omlaag naar een jaarlijkse subsidie van 35.000 euro. Ook Anoiksis en alle andere organisaties vallen terug naar deze zelfde 35.000, omdat het voor de minister niet langer uitmaakt hoeveel leden een organisatie telt. “Zou de minister niet iets van een prikkel willen meegeven aan organisaties om meer leden te werven en zo de maatschappelijke verankering van dit soort organisaties te vergroten?” stelde SGP-kamerlid Kees van der Staaij nog in een motie voor. “Bedoelt u een financiële prikkel?” verifieerde de minister. Dat wist Van der Staaij zelf eigenlijk ook nog niet. “Goed, als uw voorstel zo breed is dan laat ik daarover het oordeel aan de Kamer”, antwoordde minister Schippers. Een cynisch gejuich steeg op uit de oppositie, want het was de enige tegemoetkoming die Schippers in het debat zou doen.

Wat de regeling precies voor Ypsilon en de andere organisaties gaat inhouden is terug te lezen op www.ypsilon.org/subsidieperikelen.

ANBI logo