Tanja Tillemans nieuwe voorzitter MIND Ypsilon

Tanja Tillemans is de nieuwe voorzitter van MIND Ypsilon. Ze volgt Jan Zandijk op, die 9 jaar lang aan het hoofd stond van de organisatie die zo’n 4.500 familieleden en naasten verenigt van mensen met een verhoogde psychosegevoeligheid. Tillemans (51) zat al enige tijd in het bestuur van de vereniging toen ze besloot de stap te wagen naar het voorzitterschap. Met een achtergrond als ‘zus-van’ én als oud-hulpverlener in de ggz weet ze goed wat er speelt. Zandijk is blij met zijn opvolgster: “MIND Ypsilon komt weer in een nieuwe fase en dan is het goed dat het bestuur weer met frisse ogen kan kijken.”

Overdracht voorzittershamer van Jan Zandijk aan Tanja Tillemans

Daarmee is het aan Tillemans om een nieuwe invulling te geven aan waar Ypsilon volgens Zandijk al die jaren voor heeft gestaan: “We voeren strijd, zoeken verbindingen, bedenken strategieën, zijn altijd op weg naar menslievende, presente zorg, een betere GGZ. We timmeren aan de weg. Berusten niet in wat onveranderbaar lijkt en omarmen nieuwe, perspectief biedende bewegingen.”

Die uitdaging gaat zijn opvolgster graag aan. Wat haar betreft ontwikkelt MIND Ypsilon zich verder tot een netwerkorganisatie die aanjaagt waar het kan en oppakt waar het moet. Want de missie van Ypsilon is nog niet voltooid. “Veel mensen missen de menselijke warmte in het contact met de hulpverlening bijvoorbeeld, terwijl ze die juist nu zo hard nodig hebben. Dat zie ik bij familie en naasten, maar ook bij cliënten en professionals.” Zelf heeft ze wel een beeld van hoe het beter kan. “Onmacht ligt aan de basis van veel problemen. Het helpt als je dat aan beide kanten erkent en daarna een gezamenlijke weg zoekt om door te gaan.”

De lichtheid van Tillemans is opvallend in een veld waar het vaak gaat over zware problematiek. Maar het tekent de nieuwe voorzitter van MIND Ypsilon: “Ik zie zeker hoe zwaar de problematiek van onze achterban kan zijn. Maar ik zie ook een vereniging waarin het leuk is en je als vrijwilliger je ei in kwijt kan. Kennelijk hoeft dat elkaar niet te bijten.”

Tillemans kijkt met bewondering terug naar de voorzittersperiode van Jan Zandijk. “Jan heeft tientallen jaren bestuurlijke ervaring en is de verbinder geweest die Ypsilon zocht. Onorthodox, wars van onnodige formaliteiten en met oog voor de presentie die Ypsilon voorstaat. Daar kan ik nog veel van leren, maar hij blijft op de achtergrond beschikbaar.” Volgens de statuten had Zandijk nog een derde termijn mogen maken, maar hij was zelf degene die daar van afzag. “Als we vinden dat zorginstellingen hun bestuur en toezicht tijdig moeten vernieuwen, dan moeten wij dat ook doen.”

Gelijk met de voordracht stemde de ledenraad ook in met het voorstel dat de voorzitter van het bestuur ook de vergadering van de ledenraad leidt. Voor Jan Zandijk gold dat al en dat beviel goed, zo oordeelde de ledenraad.

ANBI logo