Terugdringen dwang nog onvoldoende op agenda

Veel GGZ-instellingen voeren nauwelijks actief beleid op het terugdringen van dwang en drang voeren. Ook de registratie van dwangmaatregelen laat te wensen over; die is veelal niet eenduidig. Familie wordt bovendien niet of nauwelijks bij de toepassing van dwangmaatregelen betrokken en evaluatie met alle betrokkenen blijft vaak achterwege. Dat blijkt uit het eindrapport van het driejarig project ‘Actieplan Terugdringen Dwang en Drang’ dat het Landelijk Platform GGZ (LPGGz) vandaag presenteert.

Veel GGZ-instellingen voeren nauwelijks actief beleid op het terugdringen van dwang en drang voeren. Ook de registratie van dwangmaatregelen laat te wensen over; die is veelal niet eenduidig. Familie wordt bovendien niet of nauwelijks bij de toepassing van dwangmaatregelen betrokken en evaluatie met alle betrokkenen blijft vaak achterwege. Dat blijkt uit het eindrapport van het driejarig project ‘Actieplan Terugdringen Dwang en Drang’ dat het Landelijk Platform GGZ (LPGGz) vandaag presenteert.

Omdat de overheid sinds kort van álle GGZ-instellingen verlangt dat ze dwang en drang actief terugdringen, zullen de onderzochte instellingen een inhaalslag moeten maken, concludeert het LPGGz. Dat geldt voor tbs-klinieken en instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en voor de PAAZ-en; daar werden de meeste knelpunten gesignaleerd. Ook bieden veel instellingen geen of onvoldoende mogelijkheden voor medezeggenschap door GGZ-clienten of naastbetrokkenen. Het LPGGz vindt dat daar verandering in moet komen en doet aanbevelingen waar de onderzochte instellingen hun voordeel mee kunnen doen.

Het LPGGz startte eind 2005 met het Actieplan Terugdringen van Dwang en Drang. De ambitie was om in drie jaar tijd het aantal separaties drastisch te verminderen. Het LPGGz voerde aan de hand van criteria gesprekken met diverse GGZ-instellingen die niet meededen aan een gelijksoortig dwang- en drangproject van brancheorganisatie GGZ Nederland. Het LPGGz-rapport kan daarom als aanvullend worden gezien op het project van GGZ Nederland. Het LPGGz benaderde Psychiatrische Afdelingen Algemeen Ziekenhuis, Psychiatrische afdelingen van Universitair Medisch Centrum, tbs-klinieken, klinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie en instellingen voor verslavingszorg.

Het eindrapport wordt samen met een factsheet tijdens het jaarlijkse symposium van de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie (NFZP) te Apeldoorn uitgereikt aan voorzitter en psychiater dr. W. Buis. Na afloop zijn de stukken op te vragen via de site van het LPGGz.

ANBI logo