Therapietrouw bij patienten met psychoses te verhogen

Het aantal patiënten met psychoses dat zijn pillen laat staan, kan omlaag. Als je maar kiest voor een aanpak op maat. Desnoods door er geld voor te bieden. Dit is een van de uitkomsten die Tonnie Staring optekent in zijn proefschrift dat hij vandaag, 8 september 2010, verdedigt. Staring is als onderzoeker verbonden aan de Parnassia Bavo Groep en deed in de periode 2005-2010 onderzoek onder patiënten met psychoses die niet goed meewerkten aan hun behandeling.

Het aantal patiënten met psychoses dat zijn pillen laat staan, kan omlaag. Als je maar kiest voor een aanpak op maat. Desnoods door er geld voor te bieden. Dit is een van de uitkomsten die Tonnie Staring optekent in zijn proefschrift dat hij vandaag, 8 september 2010, verdedigt. Staring is als onderzoeker verbonden aan de Parnassia Bavo Groep en deed in de periode 2005-2010 onderzoek onder patiënten met psychoses die niet goed meewerkten aan hun behandeling.

Therapie-ontrouw aan antipsychotische medicatie komt bij de helft van patiënten met psychoses voor. Hierdoor hebben zij vaker terugval en worden ze vaker opnieuw opgenomen. Eerdere pogingen om therapietrouw te verbeteren hebben wisselend succes laten zien. Het is nu echter gelukt om het gebruik van antipsychotische medicatie te verbeteren. Staring ontwikkelde een aanpak om dit te verbeteren die rekening houdt met verschillende oorzaken van lage therapietrouw: Treatment Adherence Therapy (TAT). De ene patiënt werkt bijvoorbeeld niet goed met behandeling mee vanwege vergeetachtigheid, de ander vanwege vervelende medicatiebijwerkingen, en weer een ander vanwege een laag ziekte-inzicht. In plaats van één aanpak voor alle oorzaken, ontwikkelden Staring verschillende wijzen van aanpak, elke toegespitst op specifieke oorzaken van de medicatieweigering.

Uit een onderzoek onder ruim 100 patienten blijkt dat TAT werkt: het gebruik van medicatie verbeterde en ook werkten de patiënten beter mee aan andere onderdelen van hun behandeling. Er was ook een signaal dat ze minder vaak gedwongen werden opgenomen. Bij sommige patiënten werkt de aanpak niet, doordat ze te ziek zijn en niet in gesprek willen gaan. Bij vijf dergelijke patiënten werd daarom een financiële beloning in het vooruitzicht gesteld om ze te motiveren tot het accepteren van injecties met antipsychotica. Dit werkte goed: deze patiënten gebruikten tijdens de beloningen hun medicatie veel beter en ze werden minder vaak opgenomen. Dit onderdeel behoeft echter nog een grotere studie. Deze wordt uitgevoerd in de periode 2010 tot 2012 bij Palier, onderdeel van Parnassia.

ANBI logo