Toekomst GGZ-patiënt na zorgdebat nog onbeslist

 

Naschrift: Inmiddels is bekend dat het debat al komende donderdag 13 juni om 14.30 wordt vervolgd. Klik hier voor nadere gegevens.

 

Een volle dag debatteren in de Tweede Kamer heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd over wat de gevolgen zullen zijn voor mensen in de GGZ. Vooral de vraag wie aanspraak zouden kunnen maken op de uitgeklede AWBZ, de kern-AWBZ in het Haagse jargon, blijft nog helemaal open. Ondanks verwoede pogingen van enkele Kamerleden weigerde VWS-staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) zich uit te spreken voor welke bijzondere groep ook. Ook volgende week, als het debat waarschijnlijk wordt vervolgd, zal op die vraag vermoedelijk nog geen antwoord komen. Wel is duidelijk dat het persoonsgebonden budget een plaats krijgt in zowel de AWBZ als de Zorgverzekeringswet en de Wmo.

Het was gisteren de eerste keer dat de Kamer met staatssecretaris van Rijn in debat ging over zijn toekomstplannen voor de langdurige zorg. Ervan uitgaande dat de zorg met de komende vergrijzing onbetaalbaar zou worden, had hij in zijn nota de hoofdlijnen geschetst van een nieuw financieringsstelsel. Daarin is nog maar voor een heel beperkte groep plaats in het restant van de AWBZ. Tot ontzetting van het Landelijk Platform GGz en Ypsilon ontbrak daarin de GGZ volkomen. Aanvankelijk leek het onhaalbaar om daar nog iets aan te doen, maar na een intensieve lobby bleken er gisteren in het debat toch nog openingen. De staatssecretaris wilde voor geen enkele groep toezeggingen doen, maar wil wel gaan onderzoeken welke groepen behoefte hebben aan welke zorg. “De vraag ‘onder welk potje’ ze gaan vallen is daarvan dan een afgeleide.”

In een ingezonden brief aan de Volkskrant vandaag laat Ypsilon weten blij te zijn met de opening. “Aan schizofreniepatiënten in een chronisch stadium moet je niet willen sleutelen. Zij horen niet thuis in een verzekering waar de focus is gericht op ‘beter worden’ en kostenbeheersing. Net als mensen met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking moeten zij kunnen rekenen op een samenleving die levenslange zorg van goede kwaliteit biedt.”

Het was gisteren vooral D66-woordvoerder Vera Bergkamp die zich expliciet opwierp voor opname in de kern-AWBZ van de zware groep GGZ-patiënten. Zij kreeg bijval van andere oppositiepartijen, waaronder het CDA. Een pikante combinatie omdat de staatssecretaris een van beide partijen nodig heeft om straks een meerderheid in de Eerste Kamer voor zijn plannen te krijgen. Regeringspartij PvdA sprak zich nog niet uit.

 

Ondanks de vooraf bepaalde spreektijd was het aantal interrupties zo groot, dat al halverwege de dag bleek dat het gebruikelijke tweede rondje er niet meer in zou zitten die dag. De tweede termijn volgt nu in het plenaire debat dat voor komende week op de rol staat.

> Klik hier voor de integrale brief aan de Volkskrant.

ANBI logo