Toekomst Landelijke Stichting FVP onzeker

Ondanks een vliegende start eerder dit jaar is de financiele toekomst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon komend jaar bepaald nog niet zeker. Dat bleek gisteren op een symposium dat de LSFVP in Utrecht organiseerde. De dag was een geslaagde poging om alle betrokkenen in het veld en de politiek verslag te doen van wat er sinds de oprichting was bereikt. Het versterkte bij de aanwezigen het besef dat de stichting nu al bijna niet meer weg te denken is.

De resultaten die de stichting in haar nu 4 maanden durende bestaan heeft bereikt spreken voor zich: Van de 27 grote GGZ-instellingen zijn er 22 benaderd. Deze hebben zonder uitzondering positief gereageerd. Nog in 2010 worden de zittende familievertrouwenspersonen van 9 instellingen overgenomen en worden in 5 andere een nieuwe familievertrouwenspersonen geplaatst. De overige 7 instellingen hebben aangegeven zich in de eerste helft van 2011 aan te willen sluiten. In de afgelopen 4 maanden is 300 maal een beroep gedaan op de familievertrouwenspersoon die al voor de stichting zijn komen werken. Bij de op 25 oktober gestarte Hulp- en Advieslijn komen dagelijks hulpvragen binnen en de website www.lsfvp.nl werd in de eerste maand 10.000 keer geraadpleegd.

Cynisch genoeg is het de politiek die ervoor heeft gezorgd dat de stichting in het leven is geroepen, maar is het ook de politiek die niet lijkt door te willen pakken. De organisatie kreeg recent te horen dat haar financiering uit de begroting VWS 2011 is geschrapt. Daarmee ontstaat onduidelijkheid over de implementatie van een landelijk netwerk van onafhankelijke familievertrouwenspersonen. Directeur Dick Kamperman liet de symposiumbezoekers weten het nog niet op te geven, al lijken de kansen op succes klein.

ANBI logo