Top10: tips voor mantelzorgers in coronatijd

Tips voor mantelzorgers in coronatijd 
Mantelzorgen in coronatijd valt niet mee. Mantelzorgers van mensen met psychische problemen hebben het normaal gesproken al zwaar, door de coronamaatregelen komen hier extra moeilijkheden bij.

Ypsilon, Labyrint-In Perspectief, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, MantelzorgNL Movisie en het Trimbos-instituut werkten aan een top-10 met tips voor mantelzorgers om overeind te blijven. De tips gaan over afspraken met uw naaste, de situatie met kinderen, jonge mantelzorgers, wat u kunt doen als u of uw naaste ziek wordt, veiligheid, maar ook over plezier maken en goed voor uzelf zorgen. Een lijst met informatie en hulplijnen maakt de top-10 compleet.
Klik hier voor de top10 voor mantelzorgers

Tips voor gemeenten
Daarnaast kwamen er tips voor gemeenten. Want juist nu kunnen gemeenten, steunpunten mantelzorg en andere organisaties in het sociaal domein een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van mantelzorgers-ggz. Om de druk in families te verminderen en ervoor te zorgen dat deze mantelzorgers overeind blijven in deze lastige periode. Ypsilon roept mensen op om met de tips in de hand gemeenten te bewegen zich juist in deze psychisch zware tijden sterk te maken voor mantelzorgers ggz
Klik hier voor de top10 voor gemeenten

Beide top10's zijn te downloaden via www.ypsilon.org/corona

Ledenraadpleging MIND: Wat betekent corona voor u?
MIND vraagt voor de tweede keer naar de gevolgen van de coronamaatregelen voor cliënten en naasten. Doe mee! Met de antwoorden stapt MIND naar beleidsmakers in de zorg en de politiek. En vraagt zo aandacht voor de mensen die psychische zorg nodig hebben  en hun naasten. En vraagt om aanpassing van de maatregelen. Want psychische zorg is net zo goed medisch noodzakelijke zorg.

Doet u mee?
Klik hier om direct de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 5 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Ook familie en naasten zijn van harte uitgenodigd de vragenlijst in te vullen.

Het is belangrijk dat ook de stem van naasten goed wordt gehoord. U kunt zich daarom ook hier aanmelden voor het ggz-panel. 

 

In tijden van crisis hebben wij meer behoefte aan verbondenheid dan anders. Ook wij Ypsilonners. Bel gerust. De medewerkers van het landelijk bureau van Ypsilon zitten klaar om te luisteren, mee te denken, steun te bieden. En in onze contacten met politiek, beleidsmakers en zorgaanbieders doen we er alles aan om te voorkomen dat de noodzakelijke zorg wegvalt.
Ypsilon is gewoon bereikbaar. Per mail (landelijk bureau: ypsilon@ypsilon.org of adviesdienst@ypsilon.org) en per telefoon. Elke werkdag van 10 tot 16 uur kunt u de adviesdienst bellen met uw vragen, uw zorgen, uw problemen met deze situatie: 088-0002120.

 

ANBI logo