Triadekaart erkend als goed onderbouwde interventie

De nu erkende TriadekaartDe Triadekaart is erkend als ‘goed onderbouwde interventie’ in de langdurige GGZ. Daartoe besloot de  erkenningscommissie van het Kwaliteitsinstituut unaniem na bestudering van een uitgebreide beschrijving die Ypsilon op verzoek van de commissie had ingediend. De Triadekaart behoort daarmee tot de eerste 5 ‘ínterventies’ die het Kwaliteitsinstituut in opdracht van het ministerie van VWS heeft beoordeeld.

Heleen Schönau, binnen Ypsilon verantwoordelijk voor de verdere verspreiding van de Triadekaart, reageerde opgetogen op het besluit. “We leven in een tijd waarin de familie steeds nauwer betrokken wordt bij d zorg en de rol van de mantelzorger toeneemt. Dit besluit leidt er ongetwijfeld toe dat weer nieuwe instellingen de Triadekaart structureel gaan inzetten”, verwacht ze.

Behalve de Triadekaart werden ook de Crisiskaart, de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en de cursus Herstellen doe je zelf beoordeeld. Zij kregen de beoordeling ‘bewezen effectieve interventie’. De interventiebeschrijvingen zijn binnenkort te vinden in de databank ‘Good practices in de langdurige ggz’ op de website van het Trimbos-instituut en in de digitale kwaliteitsbibliotheek van het Kwaliteitsinstituut.

Het erkenningstraject moet bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de zorg: Professionals moeten zo een duidelijk overzicht krijgen van wat wel of niet werkt en hen te stimuleren meer gebruik te maken van goed onderbouwde en effectieve interventies.

 

De Triadekaart wordt inmiddels in meer dan 20 instellingen ingezet. Meer informatie is te vinden op www.triadekaart.nl.

ANBI logo