Triomf LPGGz: Eigen bijdrage GGZ definitief van tafel

 

De eigen bijdrage voor de GGZ gaat definitief van tafel. Vanmiddag maakten Samsom en Rutte tijdens een persconferentie bekend. Een triomf voor vooral het Landelijk Platform GGz, dat nog een rechtszaak heeft uitstaan die binnenkort zal plaatsvinden. Het Platform viert samen met haar achterban de 20 cliënten- en familieorganisaties waaronder Ypsilon het besluit als een klinkende overwinning.

“Het schrappen van deze maatregel betekent dat pas nu, na 2 jaar strijd, het discriminerende en stigmatiserende effect van deze maatregel in politiek Den Haag wordt erkend”, aldus Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz. Ook politiek Den Haag erkent nu dat mensen met psychische problemen geen tweederangs patiënten zijn.

De openbare zitting vindt op 15 oktober 2012 plaats in Den Haag. “Zolang nog niet alle feiten bekend zijn, en er nog niet een definitief akkoord is, zullen wij de strijdbijl nog niet begraven”, aldus een strijdbaar Landelijk Platform GGz. 

De strijd tegen de eigen bijdrage in de GGZ begon met de protestactie op het Malieveld in juni 2011, toen de sector met tienduizend man protesteerde tegen deze onrechtvaardige maatregel van minister Schippers. Begin dit jaar vervolgde het Landelijk Platform GGz haar protest met een bodemprocedure tegen de staat, samen met onder andere GGZ Nederland, het NVvP en het NVP. 

ANBI logo