Uitzondering op mondkapjesplicht voor mensen met psychische klachten

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje in Nederland verplicht in publieke ruimten en winkels. Mensen die vanwege een beperking, ziekte of psychische aandoening geen mondkapje kunnen dragen, hoeven het niet op.
MIND heeft samen met de andere patiëntenkoepels aangedrongen op deze uitzondering. Het is wel zo dat iemand zelf aannemelijk moet maken dat-ie onder de uitzonderingsregel valt. Omdat een psychische aandoening niet zichtbaar is, is dit ingewikkeld.

MIND beschrijft dat de uitzondering op de mondkapjesplicht geldt voor mensen van wie de (psychische) gezondheid door het dragen van een mondkapje wordt belemmerd wordt of ontregeld raakt. MIND heeft bijvoiorbeeld meldingen gekregen van mensen met trauma die aangaven geen mondkapje te kunnen dragen.

Beveiligers of winkelpersoneel kunnen wel vragen waarom iemand geen mondkapje draagt. BOA’s en politieagenten kunnen vragen om aan te tonen waarom het niet kan. Het aantonen van deze uitzonderingspositie kan bijvoorbeeld door medicatie te tonen of een briefje van behandelaar of instelling. Of een bewijs van een recente afspraak met arts of behandelaar.

MIND is nog met Justitie in gesprek hoe ze het voor cliënten en handhavers eenvoudiger kunnen maken.

Kijk op de website wijzijnMIND.nl voor meer informatie over deze uitzonderingsregel

ANBI logo