Uw mening gevraagd over crisisopvang en -zorg

Bent u tevreden over de huidige crisisopvang? Kunt u de instanties bereiken? Heeft u of uw naaste te maken met wachttijden? Is de (thuis) zorg voldoende?
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid herhaalt het onderzoek naar crisisopvang en -zorg dat  in 2016 ook gehouden werd onder cliënten en familie. MIND wil graag horen wat goed gaat en wat beter kan. En ook wat heeft bijgedragen aan preventie en herstel. 
Het afgelopen jaar zijn veel veranderingen in gang gezet bij gemeenten, in de zorg en in de preventie. MIND, waar Ypsilon deel van uitmaakt,  werkt mee aan het landelijk programma 'Zorg Verandert' en wil weten wat mensen in de praktijk nu echt merken van die veranderingen. Ook kunnen deelnemers tips en suggesties geven. Het gaat dus om een ervaringsonderzoek.

Wie kunnen meedoen?

Mensen van 18 jaar of ouder die in 2017 te maken hebben gehad met psychische crisis worden uitgenodigd om de online enquête in te vullen. Ook familieleden kunnen meedoen. En mensen die een crisis juist konden voorkomen door preventie- of herstelactiviteiten.

Resultaten

De uitkomsten worden (uiteraard anoniem) gebruikt om aanbevelingen voor zorg en herstel met instanties te bespreken. 

Enquête

Klik hier voor de enquête

ANBI logo