Van onze koepelorganisatie: Zorgstandaarden in de praktijk

De visie op zorg benoemt het belang van herstelondersteuning, het betrekken van naasten en samen beslissen als basisattitude door de gehele behandeling heen. In de praktijk benadert een deel van de teams dit juist procesmatig. Zij zetten het niet in als basisattitude, maar optimaliseren het proces en integreren samen beslissen of herstel als stap binnen het zorgproces. Veel teams erkennen het belang van het betrekken van naasten. Zij benoemen vooral handelingsverlegenheid en uitvoeringsvraagstukken als knelpunten.
Hoe betrek ik naasten als de patiënt dat niet wil? Hoe wordt de inzet van naasten gefinancierd? Ook wensen teams ondersteuning bij de inzet van  ervaringsdeskundigen. Hoewel de zorgstandaard aanbeveelt ervaringsdeskundigen in te zetten voor naasten- en herstelondersteuning gebeurt dit in de praktijk nog weinig.

Lees meer

ANBI logo