Veel patiënten krijgen onjuiste diagnose

Veel diagnoses van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening kloppen niet, blijkt uit onderzoek van GGNet. De Gelderse zorgaanbieder onderzocht zo’n duizend patiënten die al langer dan twee jaar in behandeling zijn. Na gesprekken en dossieranalyse is in ruim 40 procent van de gevallen de hoofddiagnose gewijzigd. Van schizofrenie naar autisme, van borderline naar PTSS, enzovoort.
Bovendien zijn bij 27 procent van de patiënten nieuwe inzichten naar voren gekomen die relevant zijn voor de verdere behandeling.

Veel diagnoses zijn tot stand gekomen in een tijd dat er minder aandacht was voor specifieke stoornissen en doelgroepen, zoals autisme onder volwassenen, licht verstandelijke beperking en trauma en verslaving.

‘Het verrast ons niet’, aldus Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. ‘Familieleden vertellen ons vaak dat zij vinden dat er geen aandacht is voor bijvoorbeeld traumatische gebeurtenissen.’

GGNet kon per direct 150 patiënten uitschrijven die voldoende hersteld bleken voor verdere behandeling bij de huisarts.

GGNet gaat door met de onderzoeken van uiteindelijk vierduizend patiënten, tot grote tevredenheid van Ypsilon.  Wij zullen het verdere onderzoek belangstellend volgen.

ANBI logo