Veilige cultuur nodig voor psychische diversiteit op werk

Het grootste deel van de mensen met een psychische aandoening is aan het werk, maar moet vaak wel een strijd leveren om dat werk te behouden. Veel mensen durven niet open te zijn over hun aandoening vanwege angst voor negatieve reacties van anderen en voor discriminatie. Daardoor werken veel werknemers door terwijl ze ziek zijn. Dat zijn een aantal uitkomsten van het literatuuronderzoek ‘Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever’ van Samen Sterk zonder Stigma. Voor het onderzoek heeft de organisatie een kleine honderd Nederlandse en Britse publicaties van de afgelopen tien jaar bestudeerd.

Wanneer de werknemer ziek aan het werk blijft, leidt dat tot onderpresteren, productiviteitsverlies en uiteindelijk tot toename van de verzuimduur. Uit de studie komt naar voren dat werkgevers, leidinggevenden en collega’s hierdoor worden bevestigd in hun vooroordelen. Deze vooroordelen leven in de gehele samenleving, maar specifiek voor de werkcontext is dat een psychische aandoening niet als legitiem ziek zijn, wordt erkend. Gevolgen van deze vooroordelen zijn minder kans op promotie, toeschrijven van fouten aan de aandoening en minder kans op behoud van werk.

Gerdien Rabbers, directeur van Samen Sterk zonder Stigma: “Vroegtijdig herkennen van signalen en in gesprek gaan over psychische problematiek met werknemers voorkomt verzuim. Uit het onderzoek blijkt dat het zaak is om leidinggevenden hierin te trainen. Dan kunnen zij een psychische aandoening in ontwikkeling herkennen, weten zij dat behandeling vaak goed mogelijk is en kunnen ze tijdig de situatie aankaarten.”

Het management blijkt een belangrijke invloed op de psychische gesteldheid van werknemers te hebben: mensen met een psychische aandoening blijken minder vaak een manager te hebben die de medewerker ondersteunt, goede feedback geeft en diens werkprestaties erkent. “Het bespreekbaar maken van vooroordelen op de werkvloer is cruciaal”, aldus Rabbers. “Werknemers zijn veel eerder open over hun aandoening in een ondersteunende werkomgeving waarin ze zich gewaardeerd voelen door de leidinggevende en collega’s. Ook op organisatorisch niveau kunnen werkaanpassingen worden gedaan, zoals flexibele werktijden of taakaanpassingen. Daarbij is het zaak is dat deze aanpassingen organisatiebreed gedragen worden en beschikbaar komen voor alle werknemers. Dat bevordert de acceptatie van dergelijk beleid.” De bevindingen sluiten naadloos aan op het project Peer2Peer van Ypsilon waarin de focus ligt op familieleden die werkzaam zijn bij een GGZ-instelling.

  • Klik hier om de management samenvatting van het onderzoek te downloaden.
  • Wilt u het gehele onderzoek, stuur dan een mail (met vermelding van naam en mailadres) naar info@samensterkzonderstigma.nl
  • Voor het ontvangen van een hard copy van het onderzoeksrapport, stuurt u een mail naar Dorien Verhoeven.
ANBI logo