Verkiezingen en de ggz

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Wat hebben de verschillende partijen in hun programma's staan over de ggz? Kijk op www.kiesvoordeggz.nl en je vind alle informatie en standpunten van de politieke partijen op gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

De informatie is aangeleverd door de politieke partijen aan de hand van 10 verschillende thema’s: toekomstvisie; preventie en bevorderen van mentale gezondheid; wachtlijsten en toegankelijkheid; ambulantisering; kwaliteit van de zorg; beschikbaarheid van woningen; ervaringsdeskundigheid; (de)stigmatisering, ouderenpsychiatrie; arbeidsparticipatie en eigen kracht. Stuk voor stuk onderwerpen waar naasten van mensen met psychosegevoeligheid mee te maken hebben.

De GGZ Kieswijzer is gelanceerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met MIND, de Nederlandse GGZ, de Federatie van psychologen psychotherapeuten en pedagogen en Kenniscentrum Phrenos.

ANBI logo