‘Verkiezingen worden ramp voor Wajong’

Ongeacht welke partijen aan de macht komen na de verkiezingen volgende week, bijna altijd zal het uitdraaien op een ramp voor mensen die gebruikmaken van een Wajong-uitkering. Dat concludeert Hein Koger na analyse van alle verkiezingsprogramma’s op dit punt. Koger, lid van onder meer de adviesdienst online van Ypsilon, verwacht dat jonge arbeidsgehandicapten hun aparte status als gevolg van kille bezuinigingen zullen verliezen. Op www.ypsilon.org/stemvoorwajong heeft hij de gevolgen op een rij gezet en zijn ook de betreffende passages uit alle verkiezingsprogramma’s terug te vinden. 

Omdat schizofrenie bij een flinke groep zware gevolgen heeft, maken relatief veel schizofreniepatiënten gebruik van de Wajong; de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten. Anders dan bij de bijstand hebben zij geen sollicitatieplicht en worden het inkomen van hun partner en de bezittingen niet meegewogen bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. De uitkering is bovendien iets hoger dan de bijstand. Al die voordelen dreigen nu te verdwijnen. “Al in april constateerde een ambtelijke commissie dat de grootst mogelijke bezuiniging van alle sociale regelingen lag bij de Wajong. Op de 2,5 miljard kon 1 miljard bezuinigd worden. Het is te gek voor woorden maar met de vervroegde verkiezingen blijken nu bijna alle partijen die suggestie te hebben overgenomen. Terwijl de Wajong net per 1 januari nog is gewijzigd om de instroom te verminderen. Dat zal toch ook al een bezuiniging opleveren?”

De leidraad voor bezuinigen op de Wajong bij vrijwel iedere partij is de volgende: haal de voordelen die de Wajong  boven de bijstand biedt eruit en je zult merken dat er meer mensen aan het werk gaan. De strenge bijstandsregel is immers dat iedereen naar vermogen een bijdrage aan de maatschappij moet leveren. In de economie zegt men: “met financiële prikkels kan je het gedrag van mensen beïnvloeden”.
 

ANBI logo