Verontschuldingen voor stemmen-spot Europese verkiezingen

Staatsecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken heeft zich per brief verontschuldigd voor de reclamespot waarmee het Rijk mensen probeert te stimuleren om te gaan stemmen bij de Europese verkiezingen. De Staatssecretaris reageert daarmee op een protest dat de Schizofreniestichting mede namens Ypsilon had ingediend. Zij noemden de in de campagne gebruikte associatie tussen ‘stemmen horen’ en ‘stemmen’ ongelukkig.

Staatsecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken heeft zich per brief verontschuldigd voor de reclamespot waarmee het Rijk mensen probeert te stimuleren om te gaan stemmen bij de Europese verkiezingen. De Staatssecretaris reageert daarmee op een protest dat de Schizofreniestichting mede namens Ypsilon had ingediend. Zij noemden de in de campagne gebruikte associatie tussen ‘stemmen horen’ en ‘stemmen’ ongelukkig.

“Voor de groep burgers met schizofrenie, toch al gauw zo’n 100.000 mensen, is het wel een wrang gebruik van een van de ernstige symptomen bij veel mensen met schizofrenie, het stemmen horen”, vervolgde directeur Fons van de Kar van de Schizofreniestichting. “Het stemmen horen is voor veel mensen dermate ontwrichtend dat zij langdurig een beroep moeten doen op medicatie en begeleiding vanuit de geestelijke gezondheidszorg om zich te kunnen handhaven. Het is wat mij betreft een invulling van de boodschap om te gaan stemmen waarover niet voldoende lijkt te zijn nagedacht over de consequenties voor de beeldvorming van deze groep burgers bij het algemene publiek.”

Op het protest is uiteindelijk door het ministerie van Binnenlandse Zaken gereageerd met een voorstel tot een verontschuldigingsbrief van de Staatssecretaris die zojuist geplaatst is op de website onder het spotje. De brief wordt ook doorgestuurd aan Postbus 51 zodat zij personen die hun benaderen met vergelijkbare vragen naar de brief kunnen verwijzen. Daarin rept de staatssecretaris weliswaar niet over het stopzetten van de campagne, maar zegt de bewindsvrouwe “het te betreuren dat mensen zich gekwetst kunnen voelen over de campagne.”

ANBI logo