VIP-zorg! nieuwe Ypsilonbrochure over vroeg ingrijpen bij psychose

Hoe eerder een psychose wordt herkend en behandeld, hoe groter de kans op een beter en vollediger herstel. Tijdig herkennen van de eerste voortekenen kan een psychose zelfs voorkomen. De nieuwste brochure van Ypsilon gaat over VIP-zorg. VIP staat voor Vroege interventie (ingrijpen) bij psychose en heeft als doel zo vroeg mogelijk ingrijpen en erger voorkomen.
De prettig leesbare brochure is geschreven voor familieleden en naasten. Wat kunnen zij doen, waar kunnen ze terecht en welke steun en begeleiding hebben zij nodig? De brochure geeft ook informatie over voortekenen, risico, zorg en behandeling en sluit aan bij het Handboek Psychose dat het Netwerk Vroege Psychose schreef voor hulpverleners.

Ypsilon maakt zich al 30 jaar sterk voor betere zorg voor mensen met een vroege psychose. In het project Vroeg begonnen is een toekomst gewonnen zet Ypsilon zich in voor tijdige en adequate zorg bij een (naderende) psychose en voor steun en begeleiding van familieleden. Zie www.ypsilon.org/vroeg-ingrijpen.

De 32 pagina’s tellende brochure is online te bestellen via www.ypsilon.org/webwinkel.
Prijs: € 4,50 voor leden en € 6,50 voor niet-leden.

Deze brochure is geschreven vanuit de ervaring van familieleden en met kennis die is opgedaan tijdens de samenwerking met gespecialiseerde hulpverleners.

Ypsilon maakt zich sterk voor een uniforme werkwijze in de behandeling van vroege psychose: waar iemand ook is, overal moet hij de beste zorg krijgen.

ANBI logo