Voordragen voor Ria van der Heijdenprijs 2014 kan tot 1 september

Tot maandag 1 september 2014 kunnen kandidaten voor de Ria van der Heijdenprijs 2014 aangemeld worden.

Klik hier voor informatie over inzenden, voorwaarden en beoordelingscriteria.

De prestaties van kandidaten voor de Ria van der Heijdenprijs worden getoetst op de aspecten:

  • passend in de geest van Ria (betrekking hebbend op de chronische cliënt)
  • baanbrekend cq van de gebaande paden/onderscheidend
  • veelzijdig
  • bevordert kwaliteit van leven van de cliënt en diens omgeving
  • enthousiasmerend

De Ria van der Heijdenprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of personen die iets bijzonders gepresteerd hebben op een gebied waar Ria van der Heijden achter zou hebben gestaan: het gebied dat betrekking heeft op de chronische patiënt.

De prijs, uitgeloofd door Delta Psychiatrisch Centrum te Poortugaal, bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een kunstwerk. Het geld is bestemd voor een vervolg in het verlengde van de prestatie waarvoor men de prijs heeft gekregen. 

Leden en niet-leden kunnen een persoon, afdeling of organisatie voordragen.

ANBI logo