Voorlichtingscampagne opsporing onverzekerden

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel ‘opsporing onverzekerden’ van minister Edith Schippers. Haar ministerie (Volksgezondheid) is een voorlichtingscampagne begonnen om de opsporing van onverzekerden bekend te maken via www.ikzoekdekking.nl. Bovendien kunnen mensen zonder zorgverzekering die alsnog zonder boete afsluiten.

Uit de laatste cijfers van het CBS blijken ongeveer 150.000 mensen niet verzekerd tegen ziekte- en zorgkosten. Onder hen waarschijnlijk mensen met een psychiatrische stoornis en dak- en thuislozen.

 

Onverzekerden die zijn opgespoord, krijgen eerst een brief van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Daarin worden ze gewezen op hun verzekeringsplicht en aangespoord een zorgverzekering te sluiten. Als blijkt dat zij dat na drie maanden nog steeds niet hebben gedaan, krijgen ze een boete van driemaal de standaardpremie per maand (circa € 340).

Als mensen na twee boetes nog altijd geen verzekering hebben gesloten, verzekert het CVZ hen bij een zorgverzekeraar. De premie wordt dan rechtstreeks ingehouden op loon of uitkering.
 

ANBI logo