VVD draait: Toch weer kans op eigen bijdrage in de GGZ

“Verbijsterend.” Zo verwoordt GGZ Nederland-voorzitter Marleen Barth het ongeloof en de verwarring bij betrokkenen over de draai die nu toch weer dreigt over de eigen bijdrage. Kon Schizbul woensdag nog melden dat de eigen bijdrage voor tweedelijns zorg in de GGZ van de baan was, nu hangt de vlag er weer heel anders bij. De VVD, gesteund door CDA en PVV, beschouwt de alternatieve dekkingen voor de eigen bijdrage opeens als onvoldoende hard, meldt GGZ Nederland. De partijen willen voorkomen dat er gaten ontstaan in de begroting van het regeerakkoord. Zij hebben een motie ingediend die oproept om de eigen bijdrage tweedelijns GGZ alsnog in te voeren, voor het bedrag van 175 euro per DBC.

Na heropening van het debat bleek de VVD bereid de motie te herzien, en te willen onderzoeken via welke dekkingen het bedrag van 175 euro te verlagen is. Die herziene motie wordt een dezer dagen ingediend. De stemmingen zijn uitgesteld tot dinsdag 5 oktober.

“Onvoorstelbaar wat hier gebeurt”, reageert Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. “Het verzet tegen deze maatregel was massaal. Er werd op gewezen dat ze discriminerend werkte omdat alleen patiënten in de GGZ werden aangepakt. Er werd op gewezen dat juist zorgmijders de dupe zouden zijn. En de enige reden waarom de maatregel nog niet van de baan is, bestaat uit drijfzand: Het geld dat je ermee wint, moet je op de iets langere termijn weer uitgeven aan kosten voor extra opname omdat iemand nu zijn medicijnen laat staan.” Marleen Barth, daarop aansluitend: “Wij vinden het heel pijnlijk dat de Kamer met minister Klink een goede oplossing had gevonden, maar dat het door een nog niet aangetreden coalitie en in een conceptregeerakkoord wordt teruggedraaid, over de rug van ernstig zieke patiënten.” De diverse partijen beraden zich op nieuwe acties. 

ANBI logo