VWS wil LPGGz met 3 ton korten

Het Landelijk Platform GGz komend jaar niet rekenen op dezelfde steun van het ministerie als dit jaar. Het afgelopen jaar kreeg het LPGGz nog 3 ton aanvullende subsidie om haar taken als koepelorganisatie voor cliënten- en familieorganisaties in de GGZ beter te kunnen vervullen. In de begroting van VWS voor 2011 is deze aanvullende subsidie door minister Schippers van tafel geveegd. Een amendement van de Christen Unie om de maatregel ongedaan te maken haalde het niet, bleek vandaag tijdens de stemming in de Kamer. Het LPGGz kreeg steun van de hele oppositie, maar helaas niet van de regeringspartijen. Het Platform VG treft eenzelfde lot. 

De korting “maakt het vele werk voor de beide platforms er niet eenvoudiger op”, laat het LPGGz in een reactie met gevoel voor understatement weten, die verder spreekt van een wrange kerstboodschap. De minister van VWS had eerder toegezegd om nog vóór het kerstreces een reactie aan de Kamer te sturen op het amendement van de Christen Unie. In deze brief, die twee dagen voor het kerstreces bij de Kamer lag, gaf minister Schippers aan dat zij geen extra geld uittrekt voor het LPGGz. Wel erkent zij, net als voormalig minister Klink, de gelijkwaardige positie van het LPGGz ten opzichte van de andere koepels (NPCF, CG-raad en CSO) en geeft aan dat daarvoor een gelijkwaardige financiering moet komen. De korting is echter een signaal in de verkeerde richting. “In de komende periode zullen we actief blijven lobbyen voor het terugdraaien van deze verschraling”, meldt het Platform strijdbaar.

  

ANBI logo