Wachtlijsten GGz eindelijk aangepakt

De stem van patiënten, naasten en ervaringsdeskundigen in de GGZ wordt eindelijk gehoord: er is vandaag een bestuurlijk akkoord gesloten waarmee concrete stappen worden gezet in het terugdringen van de wachtlijsten. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid zet zich al jaren in om de wachtlijstproblematiek in de GGZ op de bestuurlijke agenda’s te krijgen. Dat de minister hier nu opvolging aan geeft, is zeer goed nieuws.

MIND heeft de afgelopen tijd de wachtlijsten en de mensen die erop staan een gezicht gegeven. In uitzendingen van onder andere Nieuwsuur, NOS-journaal, Kassa en Hart van Nederland zijn schrijnende verhalen getoond van mensen die soms langer dan een jaar wachten op een behandeling, met alle negatieve gevolgen van dien.

Op 24 juni j.l. voerde MIND grootschalig actie met ‘Last Man Standing’: meer dan 100 mensen stonden zes uur op een paal in het Markermeer om aandacht te vragen voor de te lange wachtlijsten en zich solidair te tonen met alle mensen die onder de lange wachtlijsten te lijden hebben. Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter, die meedeed met de actie maakte de vergelijking: ‘‘Als je een probleem hebt met je auto, dan krijg je binnen een uur hulp. Mankeert er iets aan je hoofd, dan kan het maanden duren voor je psychische hulp krijgt. Met soms fatale gevolgen: jaarlijks overlijden er 3x zoveel mensen door zelfdoding dan in het verkeer. Ypsilon kent de verhalen van familieleden die hun naasten op gesloten afdelingen zagen belanden omdat ze niet op tijd de zorg kregen die op dat moment nodig was. ’

Maatwerk
MIND bepleit dat er op een andere manier naar het oplossen van wachtlijsten gekeken moet worden. Marjan ter Avest, directeur van MIND: “Het gaat om individuele mensen. Er is er geen landelijke ‘one-size-fits-all-oplossing’, maar er moet een regionale aanpak komen met ruimte voor maatwerk. Het wachtlijstvraagstuk is gecompliceerd en vele partijen – aanbieders, professionals, zorgverzekeraars en gemeenten – hebben een stukje van de puzzel in handen. Het is hoog tijd dat iedereen nu écht zijn verantwoordelijkheid neemt, in plaats van te wijzen naar de ander. We moeten het samen doen. Met een stevige rol voor patiënten, naasten en ervaringsdeskundigen, waarbij hun ervaringen richtinggevend zijn voor de oplossingen.”

Minister Schippers dwingt partijen tot concrete resultaten: per 1 juli 2018 moeten de wachtlijsten tot een minimum zijn teruggebracht. Samen met de Nederlandse Zorgautoriteit zal MIND de vorderingen nauwlettend volgen.

Veel Ypsilonners steunden de actie Last Man Standing. Directeur Bert Stavenuiter stond op 24 juni bijna zes uur op een paal: 'We hebben niet voor niets gedemonstreerd. Een mooi resultaat. We houden de minister aan haar belofte.' 

ANBI logo