Weekbericht Ypsilon en corona: steun uit verschillende hoeken

Kijk ook op www.ypsilon.org/corona

Familievertrouwenspersonen staan klaar voor naasten
De familievertrouwenspersonen staan ook tijdens de coronacrisis klaar voor naasten van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. U kunt er terecht met vragen en problemen over bezoek, verlof, gedwongen zorg en contact met behandelaars.
Hulp- en advieslijn: (0900) 333 2222 (10ct pm) of kijk op www.familievertrouwenspersonen.nl 

Zoek contact met hulpverlening
De ggz heeft het veel rustiger dan normaal. Er komen minder nieuwe patiënten en veel afspraken gaan telefonisch. Ook huisartsen en POH’s ggz merken dat. MIND heeft in het crisisoverleg aangedrongen op hervatting van face-to-face-contact en extra aandacht thuis. Er is juist nu tijd voor om dat op een veilige manier te doen. En het gebeurt ook steeds meer: De ggz sluit meer aan bij huisartsen om de drempel te verlagen. Daarnaast worden initiatieven genomen om patiënten te benaderen zonder dat die er zelf om vragen. Maakt u zich ongerust over uw naaste, zoek contact met huisarts of begeleider.

Extra geld ministerie voor creatieve oplossingen coronavirus
Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus. Creatieve oplossingen zijn nodig om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning.
Klik hier voor meer informatie.

Kleine coronahulp
En er zijn meer mogelijkheden om steun te krijgen voor hulp in deze tijd. Onder de naam ‘kleine coronahulp’ bieden verschillende fondsen steun aan. Kijk op www.kleinecoronahulp.nl voor de mogelijkheden.

Richtlijn ggz en corona
De richtlijn ggz en corona geeft advies aan zorgverleners. Deze richtlijn is vorige week vernieuwd en wordt steeds aangepast aan de actualiteit. Wat betreft het omgaan met naasten in deze coronatijd gaat het over omgang met naasten, bezoek, crisis, suïcidaliteit, ontslag en dergelijke:

…‘Het is in deze crisis voor patiënten en hun naasten vaak zwaar. Onzekerheden, het afzeggen van afspraken en het verplichte thuisblijven kunnen extra stress oproepen. Het is daarom belangrijk dat patiënten en hun naasten zo goed mogelijk worden geïnformeerd…’

…‘Het betrekken van naasten in de zorg voor cliënten met (risico op) suïcidaliteit is in de huidige coronacrisis meer dan ooit van belang. Zorgverleners staan letterlijk op grotere afstand en dat maakt de rol van naasten bij suïcidepreventie cruciaal (…) Probeer als behandelaar hierin samen met de patiënt en zijn naasten te streven naar maatwerk in de best passende vorm.’

Klik hier voor de richtlijn ggz en corona 

PGB en corona
Voor mensen met een pgb heeft de coronacrisis veel impact. Zij zijn bezorgd over continuïteit van zorg, de regeldruk en moeten improviseren. Een pakket aan maatregelen helpt de budgethouders om ondanks de coronacrisis door te kunnen gaan. De maatregelen gelden voorlopig tot 1 juni 2020.
Het ministerie van VWS, ZN, zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben de afgelopen periode intensief overleg gehad en hebben bij het maatregelenpakket rekening gehouden met:

  • Het borgen van de continuïteit van zorg voor de budgethouder;
  • Het beperken van administratieve lasten voor alle betrokken partijen;
  • Het zo veel mogelijk aansluiten op de gebruikelijke werkwijzen en geldstromen.

Klik hier voor meer informatie

Livestream MIND
De digitale huiskamer van MIND is tijdelijk uit de lucht. Kijk op www.wijzijnmind.nl/corona voor meer informatie.

 

In tijden van crisis hebben mensen meer behoefte aan verbondenheid dan anders. En dus mag u op Ypsilon rekenen. De medewerkers van het landelijk bureau van Ypsilon zitten klaar om u te ondersteunen. En in onze contacten met politiek, beleidsmakers en zorgaanbieders doen we er alles aan om te voorkomen dat de noodzakelijke zorg wegvalt.

Ypsilon is gewoon bereikbaar. Per mail (landelijk bureau: ypsilon@ypsilon.org of adviesdienst@ypsilon.org) en per telefoon. Elke werkdag van 10 tot 16 uur kunt u de adviesdienst bellen met uw vragen, uw zorgen, uw problemen met deze situatie: 088-0002120

Zoekt u buiten deze tijden contact, dan is het goed te weten dat de openingstijden van onze collega’s van MIND Korrelatie zijn verruimd. Van maandag tot en met vrijdag is de lijn nu tijdelijk open tot 22.00 uur. U kunt bellen 0900 1450 of chatten via de website www.mindkorrelatie.nl

 

ANBI logo