Weekbericht Ypsilon: Naasten en corona: onderzoek naar impact corona

Kijk ook op www.ypsilon.org/corona

Enquête MIND
Na het eerste onderzoek onder het ggz-panel eind maart vraagt MIND nu ook haar lidorganisaties mee te werken aan een onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor ggz-cliënten en naasten. Er wordt onderzocht hoe psychische klachten zich in deze tijd ontwikkelen, hoe mensen de alternatieve vormen van zorg ervaren en hoe de maatregelen doorwerken in hun persoonlijke leven. Het onderzoek heeft ook specifiek aandacht voor hoe het met naasten gaat in deze tijd, reden voor MIND Ypsilon om nadrukkelijk op te roepen om mee te doen.
De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor belangenbehartiging en de kennis en (goede) voorbeelden worden verspreid, zodat iedereen daar zijn voordeel mee kan doen. Meedoen aan dit onderzoek kan tot en met 11 mei.

Je vindt de vragenlijst hier

EUFAMI vragenlijst
Ook EUFAMI, onze Europese koepel van familieorganisaties, verzamelt gegevens. Voor wie nog even door wil: de link naar de vragenlijst vind je hier
Let op: de vragenlijst is in het Engels.

Aanpassing richtlijn GGZ en corona
Vanaf 1 mei is de richtlijn GGZ en corona aangepast. Er staat onder andere omschreven dat er meer mogelijkheden zijn voor groepsbehandeling. Ook wordt er een advies gegeven voor meer huisbezoek en face-to-face contact voor patiënten met ernstige aandoeningen; iets waar Ypsilon sterk op heeft aangedrongen.

Klik hier voor meer informatie over de richtlijn.

Oproep
Er zijn nog steeds instellingen en afdelingen in de ggz die bezoek of face-to-face contact weigeren. Ypsilon wil graag weten welke afdelingen dit zijn en plaatste daarom een oproep op sociale media zoals Facebook en Twitter. Ken je instellingen, maar zit je niet op sociale media? Mailen kan ook.
Laat het ons weten via: ypsilon@ypsilon.org

Mantelzorgers binnenkort ook getest
Mantelzorgers die intensief voor een naaste zorgen kunnen binnenkort (vanaf 18 mei) worden getest op corona als ze klachten hebben. De huisarts en/of de GGD bepaalt uiteindelijk wie er getest wordt. De voorwaarden hiervoor werkt het RIVM nu verder uit.

Kijk voor meer informatie op de website van MantelzorgNL

Onderzoek sociale impact
Het Trimbos-instituut is vanaf 13 april samen met een groep onderzoekers begonnen met een studie naar de sociale impact van het coronavirus op kwetsbare groepen. In deze studie vragen ze mensen uit deze groepen, hun begeleiders en mantelzorgers naar hun ervaringen met de thuisisolatie. Half mei worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht. Ook ontwikkelen ze suggesties voor beleid. 

Lees meer over het onderzoek op de website van het Trimbos-instituut

Overheidscampagne
De coronacrisis levert veel mensen stress op. Voor de mensen die al te maken hebben met psychische klachten, geldt dit vaak extra.
Vorige week startte de overheid een campagne gericht op mentale klachten tijdens de coronacrisis. De boodschap is: Somber of gespannen door het coronavirus? Praat erover.
Ook worden er praktische tips gegeven om deze periode mentaal zo goed mogelijk door te komen.

Meer lezen over de campagne

Richtlijn Mantelzorg
Eerder berichtten we over het verschijnen van een richtlijn Mantelzorg in het kader van corona. De richtlijn was zó algemeen dat familieleden van mensen met psychische problemen zich er nauwelijks in konden herkennen. Op initiatief van Ypsilon hebben we met Movisie, MantelzorgNL, MIND en Labyrint-In Perspectief tekstvoorstellen ingebracht om de huidige richtlijn mantelzorg een beetje meer ‘ggz-inclusief’ te maken. Of de voorstellen worden overgenomen weten we later.

Bel gerust
In tijden van crisis hebben wij meer behoefte aan verbondenheid dan anders. En dus mag je op Ypsilon rekenen. De medewerkers van het landelijk bureau van Ypsilon zitten klaar om je te ondersteunen. En in onze contacten met politiek, beleidsmakers en zorgaanbieders doen we er alles aan om te voorkomen dat de noodzakelijke zorg wegvalt.

Ypsilon is gewoon bereikbaar. Per mail (landelijk bureau: ypsilon@ypsilon.org of adviesdienst@ypsilon.org en per telefoon. Elke werkdag van 10 tot 16 uur kun je de adviesdienst bellen met jouw vragen, zorgen en problemen met deze situatie: 088-0002120.

Zoek je buiten deze tijden contact, dan is het goed te weten dat de openingstijden van onze collega’s van MIND Korrelatie zijn verruimd. Van maandag tot en met vrijdag is de lijn nu tijdelijk open tot 22.00 uur. Je kunt bellen naar 0900 1450 of chatten via de website www.mindkorrelatie.nl

ANBI logo