Wekelijks bericht over corona en de gevolgen voor naasten

In tijden van crisis hebben mensen meer behoefte aan verbondenheid dan anders. En dus mag u op Ypsilon rekenen. Want misschien heeft u zorgen. Zorgen over uw eigen gezondheid en die van uw naaste; over het wegvallen van zorg, begeleiding en dagbesteding; over de moeilijker wordende sociale contacten. Ypsilon probeert met u mee te denken. De medewerkers van het landelijk bureau van Ypsilon zitten klaar om u te ondersteunen. En in onze contacten met politiek, beleidsmakers en zorgaanbieders doen we er alles aan om te voorkomen dat de noodzakelijke zorg wegvalt. De komende weken zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van wat er gebeurt. Via Ypsbul en op de website www.ypsilon.org/corona.

Ypsilon is gewoon bereikbaar. Per mail of per telefoon. Elke werkdag van 10 tot 16 uur kunt u de adviesdienst bellen met uw vragen, uw zorgen, uw problemen met deze situatie: 088-0002120

– In het hele land staan vrijwilligers van Ypsilon klaar om met u mee te denken en naar u te luisteren. Zij hebben kennis over wat er in de regio aan hulp voorhanden is. Hun contactgegevens staan in YN en op onze en/of uw regionale website.

– Misschien voelt u ervoor om de regionale vrijwilligers te helpen en bent u ook bereid andere naasten te woord te staan en mee te denken. Neem in dat geval contact op met het landelijk bureau.

– In uw gemeente kunt u informeren wat die (extra) doet aan zorg aan patiënten én aan ondersteuning van onze mantelzorgers.

– De Mantelzorglijn (030 – 760 60 55) van MantelzorgNL heeft een informatiepunt in Nederland voor iedereen die vragen heeft over mantelzorg.

– Koepelorganisatie MIND organiseert elke middag vanaf 11 uur een livestream, een digitale huiskamer, waarin medewerkers vragen beantwoorden en gesprekken voeren met ervaringsdeskundigen en experts (waaronder mensen van Ypsilon). Ook u als naaste kunt bellen met vragen, ideeën of ervaringen. Kijk op https://wijzijnmind.nl/corona

– Ypsilon staat samen met MIND in nauw contact met zorgaanbieders en beleidsmakers om ervoor te pleiten dat ook de ggz-zorg prioriteit krijgt bij zorgaanbieders. Meermalen per week zitten MIND en Ypsilon bovendien met het ministerie, de ggz, politie en andere relevante partijen om tafel om knelpunten in te brengen en te kijken hoe we die het hoofd kunnen bieden. Met het oog op het komende Kamerdebat schreef Ypsilon mee aan een brief die aandacht vraagt voor de specifieke positie van mensen met psychische problemen en hun naasten.

– Om te weten wat er speelt en druk op de ketel te houden verzamelen we alle ervaringen die samenhangen met deze coronacrisis. Laat ons weten waar u (of mensen in uw regio) tegenaan loopt, hoe het met u en uw naaste gaat, welke oplossingen er zijn voor de onmogelijkheid van fysieke sociale contacten, enz. Wij kunnen deze ervaringen weer doorgeven aan anderen.

Wij houden u op de hoogte. Alle berichten rondom corona en Ypsilon kunt u vinden op www.ypsilon.org/corona

ANBI logo