Wet Verplichte GGz pas in 2019 van kracht

De wet Verplichte GGz, die in de plaats komt van de ‘dwangwet’  BOPZ zal niet eerder dan januari 2019 van kracht worden. De wetsvoorstellen voor de drie nieuwe wetten die met dwang te maken hebben, de WVGGz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg ‘vragen om een zorgvuldige implementatie, er is nog veel werk te doen’. Aldus de verantwoordelijke bewindspersonen. De datum van inwerkingtreding is ook nog afhankelijk van de voortgang van de behandeling in de Eerste Kamer.

‘Jammer’, vindt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. ‘Ypsilon strijdt al 20 jaar voor betere wetgeving rond dwang. En nu die zo dichtbij is, duurt het wéér een jaar langer voor familie een rol krijgt in de procedure, voor de familievertrouwenspersoon een wettelijke status heeft en voor dwang voortaan de behandeling betreft en niet meer alleen de opname.’

De leden van de Eerste Kamer steunen de doelen van de wetsvoorstellen, maar ze zijn wel kritisch. Op een hoorzitting heeft Stavenuiter namens Ypsilon de belangen van de familie uiteengezet.

Klik hier voor meer informatie over de stand van zaken in de Eerste Kamer.  

Ypsilon heeft zich ingespannen om de positie van de familie in het traject rond dwang wettelijk te verankeren.
Lees hierover  op www.ypsilon.org/politiek

ANBI logo