Wetsvoorstel Verplichte GGZ naar Raad van State

 

De opvolger van de wet BOPZ is weer een stap dichterbij. Afgelopen week is de ministerraad akkoord gegaan met het wetsvoorstel Verplichte GGZ. Het voorstel wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het voorstel zelf is nog niet openbaar, maar eerdere concepten zijn wel voorgelegd aan organisaties in de GGZ. Ook Ypsilon en het Landelijk Platform GGz hebben uitgebreid meegedacht en commentaar geleverd. Pas als het advies van de Raad van State binnen is en voorzien is van een reactie van het kabinet wordt het wetsvoorstel doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Vanaf dat moment is het openbaar.

 

 

Een van de belangrijkste wijzigingen zal zijn dat het voor de nieuwe wet niet meer uitmaakt wáár de zorg plaatsvindt. Moest onder de BOPZ iemand zijn opgenomen om dwangbehandeling te krijgen, in de nieuwe wet is bepalend waar de patiënt het beste af is. Als dat thuis is, dan is dat ook goed. Daarnaast is in de nieuwe wet een veel grotere rol voor de familie weggelegd dan in de oude BOPZ. Twee veranderingen waar Ypsilon erg tevreden over is. Maar er zijn nog heel wat fases te doorlopen voordat het nieuwe wetsvoorstel ook daadwerkelijk rechtskracht heeft.

Op de wetgevingskalender kunnen belangstellenden in de gaten houden in welke fase het wetsvoorstel zich bevindt. Pas wanneer de nota van wijziging ook bij de Kamer is ingediend, kan doorgegaan worden naar fase 3, de plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer. 

De ‘Nota van wijziging’ zoals het wetsvoorstel formeel heet, heeft al een lang traject achter de rug. Ze is het gevolg van een eerdere evaluatie van de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De evaluatiecommissie adviseerde toen een heel nieuwe wet te schrijven in plaats van de zoveelste aanpassing te doen. Het kabinet kwam daarop in 2010 met een eerste voorstel, waarin een cruciale rol was weggelegd voor nieuw op te richten toetsingscommissies. Onder het motto ‘te duur’ en ‘niet uitvoerbaar’ veegde de Tweede Kamer het voorstel echter van tafel, waarna de ministers nadrukkelijk contact zochten met de partijen ‘in het veld’ om draagvlak te krijgen voor een nieuw voorstel.

ANBI logo