Wonen naar wens? Nee!

Mensen met een psychische aandoening zijn minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperking. Dat komt omdat een deel van hen niet zelf heeft kunnen kiezen voor de woning of woongroep. Dat blijkt uit de meldactie Wonen naar wens? van MIND, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland en geldt ook voor de achterban van de laatste twee koepels.

Deze uitslag komt overeen met de resultaten van de ledenraadpleging die MIND Ypsilon in 2018 hield. Ook de naasten van mensen met een psychische aandoening zijn ontevreden over de woonsituatie van hun naaste. Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter: ‘Wij herkennen de signalen bij onze leden en werken er stevig aan om dit onder de aandacht te brengen van bijvoorbeeld gemeenten en opgelost te krijgen!’

Volgens het VN-verdrag hebben mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening het recht om zelf hun verblijfplaats te kiezen en te kiezen waar en met wie ze willen wonen. Uit de meldactie blijkt dat deze keuzevrijheid nog lang niet voor iedereen is gerealiseerd. En dat heeft weer gevolgen voor de tevredenheid.

De samenstellers van het rapport benadrukken bij hun aanbevelingen dat de keuzevrijheid van mensen met een beperking meer moet worden gerespecteerd. Zo zouden ook instellingen hun bewoners inspraak moeten geven in waar en met wie zij willen wonen. Verder pleiten ze voor uitbreiding van het aanbod van geschikte woningen en woonvormen.
Klik hier voor een pdf van het rapport.

Diezelfde aanbevelingen doet ook Ypsilon. Met het project ‘Wonen alleen is niet genoeg’ probeert Ypsilon de woonsituatie van haar achterban te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over het project.

ANBI logo