Woningcorporaties: begeleiding mensen met GGZ-problematiek onvoldoende

Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Naast betere afstemming en informatie-uitwisseling willen corporaties meer regie van gemeenten, betere begeleiding van bewoners en verplichte zorg voor zorgmijders. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes.

Bijna alle woningcorporaties hebben te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing en vervuiling komen het meest voor. Het aandeel corporaties dat daarmee te maken krijgt, is in de afgelopen twee jaar met 20 procent gestegen. Ook geluidsoverlast en (nachtelijke) overlast door bijvoorbeeld psychoses of paniekaanvallen komen vaak voor. Negen van de tien van de corporaties vindt dat er onvoldoende begeleiding is voor mensen met een GGZ-achtergrond.

Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Snel ingrijpen is in het belang van de bewoner én de buren. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. We willen de wijk voor iedereen leefbaar houden. Dus nieuw kabinet, onderken dat langer zelfstandig wonen tot problemen leidt. En zorg dat alle betrokken organisaties goed kunnen samenwerken en – als de situatie daarom vraagt – informatie kunnen delen.’

Corporatiemedewerkers zien vaak als eerste verward gedrag bij bewoners, bijvoorbeeld tijdens reparatiewerkzaamheden of bij overlast. Woningcorporaties melden problemen bij hulpverlenende instanties, maar vervolgens ontbreekt de regie bij de aanpak daarvan. Ook vindt de koepel van woningcorporaties dat de privacywetgeving het delen van informatie in de weg staat.

ANBI logo