WOPiT nieuwe partner Ypsilon Wonen

Stichting WOPiT is de nieuwe partner van Ypsilon in de ondersteuning en begeleiding van initiatiefnemers van een wooninitiatief. Ypsilonleden die een woonplek willen realiseren voor hun kwetsbare naasten, kunnen nu behalve bij Chapeau Woonkringen ook bij WOPiT terecht. Het aanbod staat beschreven in de folder ‘Op Ypsilon kunt u bouwen!’, die alweer aan de derde druk toe is.

Naast de ondersteuning en begeleiding – met de mogelijkheid van een starterssubsidie- door ervaren organisaties als WOPiT en Chapeau biedt Ypsilon ook het ‘Expertisecentrum Wonen’. Familieleden en naastbetrokkenen vinden hier informatie over bestaande woonvormen, maar ook over het opzetten van een eigen wooninitiatief. Verder kunt u hier in contact komen met andere initiatiefnemers en handige documenten en tips raadplegen.

Er zijn al prachtige wooncomplexen gerealiseerd, zoals het Kick Wilstraplantsoen in Almere, Terp in Breda en Zeeuwse Gronden in Zeeland. Ook WOPiT in Twente en Chapeau in Brabant maken goed en veilig wonen bereikbaar voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

De startersbijdrage is een initiatief van het Ypsilon Expertisecentrum Wonen en kan worden gerealiseerd doordat Ypsilon de beschikking kreeg over een nalatenschap. Kijk op www.ypsilon.org/wonen voor informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier.

De startersbijdrage is uitsluitend beschikbaar voor Ypsilonleden, die samen met anderen een woonvorm willen starten voor tenminste drie bewonders met een psychotische aandoening.

ANBI logo