Xeplion als nieuw langwerkend antipsychoticum gelanceerd

Mensen met schizofrenie hebben sinds deze maand weer wat meer te kiezen in Nederland. Per 1 mei heeft de firma Janssen onder de merknaam Xeplion het langwerkende paliperidon op de markt gebracht. Het middel werd in juli 2009 gelanceerd in de Verenigde Staten als Invega Sustenna en is sinds die tijd ook geïntroduceerd in Canada, Australië en Israel. De effectiviteit is met positief resultaat onderzocht in vier onderzoeken met patiënten in de acute psychotische fase en in een langetermijn onderhoudsstudie.

Xeplion moet als onderhoudsbehandeling eens per maand via een injectie moet worden toegediend. De vraag naar een langwerkende variant van Invega speelde al langer, vooral voor mensen bij wie therapietrouw een probleem is. Met het feit dat de patiënt zelf kiezen voor de bil of de bovenarm als prikplaats, onderscheidt het nieuwe middel zich van diverse andere antipsychotica. Behalve reacties op de injecteerplaats verschillen de bijwerkingen van Xeplion verder niet van die van Invega.

Paliperidon palmitaat, zoals het middel voluit heet, is een oplossing op waterbasis voor injectie in de spier met verlengde afgifte en is beschikbaar in de doseringen 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg en 150 mg. In Nederland worden alle doseringen paliperidon palmitaat volledig vergoed in het kader van het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem. De volledige patiëntenbijsluiter is te raadplegen op www.janssen-cilag.nl/content/products/janssen-cilag.be_dut/local_content/MPB_Xeplion_N.pdf

ANBI logo