Ypsilon: basis voor gezonde mantelzorg GGZ ontbreekt

Nederland leunt op mantelzorg. Dat is prima, want ook in de ggz hebben we intussen veel kennis en ervaring over omgaan met mensen met psychosegevoeligheid. Maar de ondersteuning van mantelzorgers ggz is ver onder de maat en de gevolgen van steeds zwaardere belasting zijn groot. Bijna de helft van de familieleden heeft nooit (!) een moment dat ze de mantelzorg kan laten liggen. 1 op de 3 voelt zich eenzaam of geïsoleerd. En bij 1 op de 3 breekt de mantelzorg hen echt op. In een brief doet MIND Ypsilon vandaag daarom een dringend appel op de politiek om aandacht te hebben voor de positie van familie en naasten in de ggz. Vandaar debatteert de Tweede Kamer over de Wet maatschappelijke ondersteuning die oog zou moeten hebben voor deze groep.

In de brief vraagt Ypsilon de minister om aan te geven wat hij concreet gaat doen om te voorkomen dat mantelzorgers GGz te zwaar belast worden? En hoe zit het met de onafhankelijke cliëntondersteuning? Op welke wijze wordt deze voor familie en naasten van mensen met GGz problematiek gerealiseerd in alle gemeenten? Hoe worden ze toegerust om ook familie en naasten van mensen met GGz problematiek te ondersteunen? En hoe worden familie en naasten al bij ‘de toegang’ geïnformeerd over de mogelijkheden daarin? En hoe gaat hij ervoor zorgen dat er respijthulp GGz beschikbaar is in alle gemeenten?

Klik hier om de volledige brief te lezen die Ypsilon aan de fractiespecialisten van de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Klik hier voor de brief die onze koepel MIND al instuurde voor hetzelfde debat.

ANBI logo